Perustietoa lisenssisopimuksista

(IPRinfo 4/2008)

Arvosteltu teos:  Rainer Oesch, Taina Pihlajarinne, Juha Vesala, Heikki Raappana, Julia Tikkanen (toim.): IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen. Edita Publishing Oy, Helsinki 2007, 261 s., ISBN 978-951-37-5109-8.

Immateriaalioikeutta koskevan opetuksen määrä on viime vuosina lisääntynyt ilahduttavasti. Myös opetuksen yhteydessä syntynyttä aineistoa on yhä enemmän julkaistu kaikkien saataville.

Opiskelijoiden tutkielmia harva osaa etsiä, jollei niistä ja niiden tekijöistä ole saanut tietoa muuta kautta. IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen palvelee tätä tarkoitusta oivallisesti.

Kokonaisuudessaan kirja antaa käsityksen niistä ajankohtaisista asioista, joihin suuri osa alan ongelmista liittyy. Kirja on jaettu neljään osioon: Immateriaalioikeudet ja lisensointi, Patentti ja kilpailu, Tekijänoikeus digitaalisessa ympäristössä ja Suojan toteuttaminen.

Erityisesti Jussi Tokolan artikkeli immateriaalioikeuksista osakassopimuksissa on käytännön kannalta erittäin tervetullut. Yrityksiä syntyy entistä enemmän niiden perustajien luoman tai hankkiman aineettoman omaisuuden ympärille, ja on ensiarvoisen tärkeää turvata yrityksen jatkuvuus tehokkailla osakassopimuksilla. Hyödyllistä on myös pelkistetyssä muodossa tarjottu perusoppi immateriaalioikeudessa niin keskeisistä lisenssisopimuksista.

Artikkelit ovat napakoita, korkeintaan 20 sivua pitkiä, ja niistä saa hyvän yleiskäsityksen käsitellystä aiheesta. Kuhunkin artikkeliin liitetty lähdeluettelo auttaa lukijaa eteenpäin tiedon haussa.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center