Patenttien hakeminen Japanissa nopeutuu

(IPRinfo 3/2009)

Suomi ja Japani solmivat keväällä sopimuksen, joka lyhentää merkittävästi toisessa maassa tehdyn patenttihakemuksen käsittelyaikaa.

Patentti- ja rekisterihallitus PRH ja Japanin patenttivirasto allekirjoittivat maaliskuussa sopimuksen, jonka myötä suomalainen patentin hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä Japanin patenttivirastossa. Japanin viranomaiset arvioivat, että järjestelyn myötä käsittelyajat lyhenevät noin 32 kuukaudesta jopa kuuteen kuukauteen.

Nopeutetun tutkimuksen ehtona on, että kaikkien PRH:ssa hyväksyttävissä olevien patenttivaatimuksien on oltava samoja kuin Japaniin tehtävässä patenttihakemuksessa. Patenttivaatimukset ovat se osa hakemusta, jossa täsmällisesti ilmaistaan, mihin yksinoikeus halutaan.

Vastaavasti Japanissa hyväksytyn patenttivaatimuksen perusteella patentin hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä Patentti- ja rekisterihallituksessa Suomessa.

Osa kansainvälistä PPH-yhteistyötä
Suomen ja Japanin pilottisopimus on voimassa maaliskuun 2011 loppuun saakka. Jatkosta päätetään kahden vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella. Suomalaiset hakijat tekevät vuodessa noin 500 patenttihakemusta Japanissa.

Uusi sopimus edistää omalta osaltaan taloudellisten suhteiden kehittymistä Japaniin, joka on Kiinan jälkeen Suomen tärkein kauppakumppani Aasiassa. Tullitilastojen mukaan Suomen vienti Japaniin oli viime vuonna lähes 1,2 miljardia euroa ja tuonti lähes 1,3 miljardia euroa.

Suomen ja Japanin yhteistyö on osa kansainvälistä Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmää, joka tarjoaa patentin hakijoille entistä nopeamman ja tehokkaamman väylän saada vastaava patentti toisessa PPH-sopimuksen allekirjoittaneista virastoista.

Suomen lisäksi PPH-järjestelmässä ovat mukana Japani, Yhdysvallat, Singapore, Saksa, Iso-Britannia, Australia, Kanada, Etelä-Korea, Tanska ja Euroopan patenttiorganisaatio EPO.

Ensimmäinen PPH-pilottihanke käynnistyi Japanin ja Yhdysvaltain patenttivirastojen välillä vuonna 2006. Sen tuloksena yhteistyöstä on muodostunut pysyvä käytäntö maiden välillä.

Patenttien hakumäärät ovat viime vuosina kasvaneet maailmassa, mikä on lisännyt patenttivirastojen työkuormaa ja pidentänyt käsittelyaikoja. PPH-yhteistyön toivotaan vähentävän päällekkäistä työtä, kun eri maiden viranomaiset voivat hyödyntää toisissa maissa tehtyjä patenttitutkimuksia. Tutkimuksen ensin tehneen viraston päätökset eivät kuitenkaan sido muita virastoja. Kukin kansallinen virasto on myös yksin vastuussa tekemistään päätöksistä.

Suomalaisyritykset hakevat paljon patentteja esimerkiksi Yhdysvalloissa. PRH:n ja Yhdysvaltain patenttiviraston neuvottelut PPH-pilottihankkeesta ovat edenneet loppusuoralle, ja hanke alkaa ensi heinäkuun alussa.

Työmäärä ja kustannukset vähenevät
Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on virtaviivaistaa hakumenettelyjä. Patentin hakijoille kansallisten patenttivirastojen tiivistyvä yhteistyö on hyvä uutinen, sillä entistä nopeampien käsittelyaikojen ohella järjestelmä helpottaa hakijan ja viranomaisten välistä kirjeenvaihtoa ja alentaa näin kokonaistyömäärää ja -kustannuksia.

Yhä useammat suomalaisyritykset myyvät tuotteitaan kotimaan ohella myös kansainvälisille markkinoille. Toiminnan kansainvälistymisen myötä keksinnöille halutaan entistä useammin patenttisuoja useissa maissa. Tämä edellyttää yleensä erillisiä patenttihakemuksia useisiin patenttivirastoihin, joista jokainen tutkii hakemukset erikseen.

PPH-järjestelmä tehostaa tiedonkulkua virastojen välillä, mikä vähentää päällekkäistä tutkimustyötä ja parantaa patenttien laatua.

Patenttihakemus tehdään normaaliin tapaan
Suomen ja Japanin yhteistyösopimuksen avaamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on vapaaehtoista patenttia hakeville yrityksille ja yksityisille henkilöille.

Patenttihakemus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen normaaliin tapaan. Hakijan tulee kuitenkin viitata PPH-järjestelmään ja pyytää nopeutettua käsittelyä. Pyyntö voidaan tehdä itse hakemuksessa tai myöhemmin, kuitenkin viimeistään ennen kuin tutkijainsinööri on antanut hyväksyvän välipäätöksen.

Hakijan tulee toimittaa PRH:lle materiaalia, josta ilmenee, mitä Japanin virasto on tutkinut, ja mikä on ollut tutkimuksen tulos. Kaikkien vaatimuksien, jotka ovat samoja molempien sopimusmaiden hakemuksissa, täytyy olla Japanin viraston tutkimustulosten perusteella patentoitavissa.

Matti Remes

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuston Patent Prosecution Highway (PPH) -sivuilla on runsaasti PPH-asiaa ja relevantteja linkkejä:
http://www.prh.fi/fi/patentit/pph.html

Yhdysvaltain ja Suomen PPH-yhteistyö alkoi heinäkuussa 2009. Ks. USA:n patenttiviraston USPTO:n lehdistötiedotetta 29.6.2009 “USPTO and the National Board of Patents and Registration of Finland Partner to Expedite Processing and Improve Patent Quality”:
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/09-10.htm