Patentointiprosessille patentti –

(IPRinfo 1/2005)

Liiketoimintapatenttien myöntämiselle on annettu tarkentavia määräyksiä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tästä huolimatta sekä liiketoimintapatentit että itse patentointiprosessiin kohdistuvat patenttivaatimukset ovat lisääntymässä.

Euroopan patenttivirasto (EPO) myönsi toukokuussa 2000 Emil Moffalle patentin (EP0645036) automaattiselle menetelmälle tarkistaa patenttihakemuksen teksti. Internethuumasta toivuttuaan sekä EPO että Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) antoivat tarkentavia määräyksiä liiketoimintapatenttien myöntämiselle. Tyhjänpäiväisten patenttien uhka näytti jo olevan poistumassa.

Tuore analyysi kuitenkin osoittaa, että sekä liiketoimintapatentit että myös itse patentointiprosessiin kohdistuvat patenttivaatimukset voivat hyvin ja lisääntyvät. Liiketoimintapatenttien määrän mittarina voi käyttää EPOssa luokkaan G06F 17/60 ja USPTO:ssa luokkaan 705 kuuluvia patenttihakemuksia ja patentteja. Tämän mukaan USA:ssa liiketoimintaan kohdistuvat patenttihakemukset lisääntyivät 1990-luvulla vuosittain 50-180 %. Huippuvuosi oli vuosi 2000, jolloin jätettiin 7800 hakemusta.

Hakemusmäärien kasvu oli EPOssa samaa luokkaa, mutta jatkui pidempään. Huippu oli tammikuussa 2003: 191 hakemusta kuukaudessa.

Tuon huipun jälkeen vaikutti siltä, että sekä USPTO:ssa että EPOssa alkoi liiketoimintaan kohdistuvien patenttihakemusten alamäki. Tuoreimmat tilastoluvut osoittavat kuitenkin, että liiketoimintaan kohdistuvien patenttihakemusten määrä on taas kasvussa (kuva 1).

Patentin patentointi
Oman mielenkiintoisen alueensa liiketoimintapatenttien joukossa muodostavat patentit ja patenttihakemukset, jotka kohdistuvat itse patentointiprosessiin. Tämän vuoden elokuun alkuun mennessä löytyi patentointiprosessiin kohdistuvia hakemuksia EPOsta 33, PCT-hakemuksia (WO) 61 ja USPTO:sta 34 myönnettyä patenttia.

Millaisia nämä patentointiprosessiin kohdistuvat patenttihakemukset tai patentit sitten ovat? Suurin ryhmä kohdistuu patentti-informaation käsittelyyn, tekniikkaan joka kulkee nimellä ”data mining”. Esimerkiksi voi ottaa Wisdomain, Inc:in hakemuksen (EP1415248), jonka otsikko on Method for fast searching and analyzing inter-relations between patents from a patent database. Lähes puolet EPO- ja WO-hakemuksista samoin kuin USPTO:n myöntämistä patenteista kohdistui patenttitiedon analysointiin.

Toinen patentointialue on patenttitoiminnan tukitoiminnot. Tätä ryhmää edustaa mm. Image Applications Limited -yhtiön hakemus (EP1292881) Method for printing a multi-page document. Tähän alueeseen kuului viidesosa EPOn, WO:n ja USPTO:n patentointiprosessien patentoinnista.

Kolmas selvästi erottuva kohdealue on patenttien käyttö osana liiketoimintaa. The Patent and License Exchange Inc:in hakemus (EP1252591) Online patent and license exchange on hyvä esimerkki tältä alueelta. Patenttivaatimus käsittää laajimmassa muodossaan IPR-oikeuksien huutokaupan Internetissä ja suppeammassa muodossa IPR:n arvonmäärityksen, vakuutuspalvelun ja välityspalvelun yhdistämisen Internet-kauppaan. Näiden liiketoimintaan kohdistuvien patenttien osuus on vajaa viidennes.

Patenttien ja patenttihakemusten joukossa on myös itse patentointiprosessin ytimeen kohdistuvia hakemuksia. Moffan patentin lisäksi esimerkkinä voi mainita PCTfiler Holdings Pty Ltd:in hakemus (EP1340174) System and method of attracting and lodging PCT national phase applications.

Suurin osa näistä on hakemusvaiheessa, joten niiden tulevaa suojapiiriä on vaikea arvioida. Kuitenkin parista jo myönnetyistä patenteista voi jonkin verran arvioida tulevatko nuo patentit muodostamaan omalle liiketoiminnalle uhkaa.

Uusia patentteja jo käytössä oleville tekniikoille
Löytämäni vanhimman patentointia koskevan EPOn patentin prioriteetti on vuodelta 1990 ja hakijana on Fujitsu Ltd (EP 0495983). Patentti on myönnetty 25.6.2003. Patenttivaatimukset määrittelevät päätelaitteen erilaisten ulkoisten tekstien muuntamisen sisäiseen muotoon, tekstin muunnoksen käsiteltävään muotoon, tekstin editointiosuuden, tekstin tarkistusosuuden ja lopuksi muunnoksen ulos siirrettävään muotoon.

Myöntämisvaiheessa EPOssa on hakemus EP0731948 Method and apparatus for synchronizing displaying and manipulating text and image documents. Keksijöiden joukossa on Kevin Rivette, joka on toinen menestysteoksen Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents kirjoittajista. Hakemuksen prioriteetti on vuodelta 1993 ja EPOn päätös vaatimusten hyväksymisestä on tehty 8.10.2004.

Hakemuksen hyväksytyissä vaatimuksissa määritellään tietokoneen ohjaama näyttö dokumentin kuvan ja tekstin näyttämiseksi yhtä aikaa. Tunnusomaista menetelmälle on tekstin, kuvan ja niitä yhdistävän tiedon säilyttäminen erikseen siten, että vain osa tekstitiedosta ja osa kuvatiedosta näytetään samalla kertaa.

Tarkistus EPOn hakemuksiin osoitti myös, että hakemukset olivat edelleen voimassa; kymmenestä vanhimmasta hakemuksesta kolme oli jo myönnetty, yhdestä virasto oli tehnyt myöntämispäätöksen ja vain yksi oli rauennut maksamattoman vuosimaksun johdosta.

Aluetta seuranneena voi vain sanoa Hill Street Bluesin sanoin ”Let’s be careful out there”.

Pekka Valkonen
Corporate Patent Attorney
Fortum Service