Patenteilla talouskasvuun

 

(IPRinfo 4/2012)

Patenttien taloudellinen merkitys korostuu Yhdysvaltain oikeuslaitoksen ratkaisuissa, sanoo vetoomustuomioistuimen päätuomari Randall R. Rader.

Päätuomari ja professori Randall R. Rader on patenttiasioissa Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimpia hahmoja, sillä hänen johtamansa valitustuomioistuin United States Court of Appeals for the Federal Circuit käsittelee piirioikeuksien päätöksistä tehtyjä valituksia. Arvovaltainen Managing Intellectual Property -lehti nimesi hänet alansa merkittävimpien vaikuttajien joukkoon tämän vuoden listauksessaan.

Äänekkäänä patenttijärjestelmän puolustajana tunnettu Rader vieraili elokuun lopulla Helsingissä, jossa hän puhui Yhdysvaltain oikeuslaitoksen roolista patenttiasioissa pohjoismaisessa NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd) -kokouksessa. Ajankohtaisia immateriaalioikeuskysymyksiä käsittelevän perinteisen tapaamisen järjesti Suomen teollisoikeudellinen yhdistys.

Patenteilla korkea rahallinen arvo
Raderin mukaan Yhdysvalloissa käytävässä keskustelussa nousee esille patenttien valtava taloudellinen merkitys niin yrityksille kuin koko kansantaloudelle.

– Patenttien merkitys talouskasvulle on myös jatkossa erittäin merkittävä. Yhdysvalloissa aineettomille oikeuksille annetaan huomattavasti enemmän taloudellista arvoa kuin Euroopassa. Aineettomat oikeudet voivat muodostaa jopa 80 prosenttia yrityksen markkina-arvosta.

Patenttien suuri rahallinen arvo heijastuu myös patentteja koskeviin oikeuskäsittelyihin. Hyvä esimerkki on kalifornialaisen tuomioistuimen tuore päätös, joka määrää elektroniikkayhtiö Samsungin maksamaan Applelle runsaan miljardin dollarin vahingonkorvaukset patenteilla suojattujen keksintöjen oikeudettomasta käytöstä.

Samsung aikoo valittaa päätöksestä, mutta jo alemman oikeusasteen tuomiolla on mittavat taloudelliset vaikutukset. Samsungin osakekurssi notkahti, ja päätöksellä voi olla myös suuria vaikutuksia markkinaosuuksista kilpailevien yhtiöiden voimasuhteisiin.

Oikeus näyttää suuntaa patenttikiistoissa
Raderin arvion mukaan oikeuden päätöksillä on patenttiasioissa suuri merkitys, vaikka vain murto-osa patenttiriidoista päätyy oikeuteen. Sen sijaan yritykset sopivat riitansa patentin haltijalle maksettavilla kerta- ja rojaltimaksuilla.

Oikeuden määräämä kieltotuomio on myös Yhdysvalloissa järeä keino kieltää muilta kuin patentinhaltijalta keksinnön kaupallinen hyväksikäyttö.Kieltotuomion antoperusteissa merkittävin ennakkotapaus on Raderin mielestä verkkokauppa eBayn ja it-yhtiö MercExchangen oikeusriita (eBay vs. MercExchange), josta Yhdysvaltain korkein oikeus antoi vuonna 2006 päätöksensä.Sen mukaan patentinhaltijan yksinoikeus ei ole ehdoton, vaan oikeuden tulee harkita voidaanko kieltotuomion sijaan määrätä kohtuullinen vahingonkorvaus oikeuksien rikkomisesta.

Ennakkotapaus vähensi kieltotuomioiden osuutta. Korkeimman oikeuden kannanoton jälkeen Yhdysvaltain piirioikeuksissa oli viime vuoden loppuun mennessä annettu 200 päätöstä patenttien oikeudenloukkauksista. Näistä 50 tapauksessa määrättiin kieltotuomio.

– Oikeusistuimet edellyttävät nyt entistä yksityiskohtaisempia todisteita taloudellisesta vahingosta ennen mahdollisen kieltotuomion määräämistä.

Kieltotuomion hakijan on muun muassa todistettava, että hänen omakseen väittämänsä keksintö parantaa patenttikiistan kohteena olevan tuotteen ominaisuuksia ja lisää siten kysyntää markkinoilla. Myös vahingonkorvauksia määrätessään tuomioistuimet ottavat huomioon suhdanteet ja patenttikiistan kohteena olevan tuotteen todennäköisen kysynnän markkinoilla.

Yllättävä yhteys Suomeen
Rader ei usko, että ensi vuoden alussa voimaan astuva uusi patenttilaki (America Invents Act 2011) muuttaisi oleellisesti patentteihin liittyvää arvonmääritystä.Sen sijaan Rader odottaa uuden lain lisäävän valitustuomioistuimen työmäärää, kun lain tulkintoihin haetaan tukea oikeuden päätöksistä. Raderin johtamasta tuomioistuimesta voi hakea muutosta sekä alioikeuksien että Yhdysvaltain patenttiviraston päätöksiin.

Rader on ilmaissut huolensa valitustuomioistuimen resurssien riittävyydestä. Hänen mukaansa Yhdysvaltain kongressi ei ole kuitenkaan toistaiseksi lämmennyt esityksiin lisätä tuomioistuimen henkilöstöä.

Rader yllätti seminaariväen puhumalla myös muutaman lauseen sujuvaa suomea. Hän asui 1970-luvun alussa kolme vuotta Suomessa mormonikirkon lähettiläänä ja oppi puhumaan kieltä täydellisesti.

– En ole sen jälkeen käynyt Suomessa, mutta huomaan kielen palautuvan vähitellen mieleen. Aion tulla ensi vuonna paremmalla ajalla takaisin ja lupaan puhua taas silloin täydellistä suomea.