Pääkirjoitus. Ohjelmapatentit puntarissa

LehtiarkistoIPRinfo_1-2001 Pääkirjoitus 1.1.2001

(IPRinfo 1/2001)

Euroopan komissio julkaisi 19.10.2000 keskustelupaperin softakeksintöjen patentoinnista- Kaikilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää asiasta kommenttinsa 15.12.2000 mennessä. Komissio on julkaissut kotisivullaan kaikki ne kommentit, joiden lähettäjä on antanut siihen suostumuksensa. Euroopan patenttisopimuksen revision yhteydessä oli esillä myös kysymys tietokoneohjelmien patentointikiellon kumoamisesta. Kielto jäi kuitenkin voimaan.

Komissaari Bolkestein aikoo viedä tietokoneohjelmien patentointia koskevan kysymyksen seuraavaan EU:n neuvoston kokoukseen, joka on 12.3.2001. Aihe tulee keskusteluun ministereiden lounaalla. Bolkestein toivoo ministereiltä ratkaisua siihen, ryhdytäänkö valmistelemaan tietokoneohjelmien patentointia koskevaa direktiiviä. Koska komission sisällä eri osastojen kesken vallitsee kuitenkin erimielisyyttä asiasta, Bolkestein pyrkii aloitteellaan samalla turvaamaan oman osastonsa näkemyksen etenemisen.

Kysymys tietokoneohjelmien patentoinnista on keskusteluttanut ”alan piirejä” jo pitkään. Sekä EPO:ssa että PRH:ssa on myönnetty patentteja tietokoneohjelmille, mikäli ne toteuttavat teknisen funktion.

Tietokoneohjelma on selkeästi hyväksytty yhdeksi teknisen ongelman ratkaisuksi ja otettu patenttisuojan piiriin.

Eurooppalaisen ajattelun mukaan patentointi edellyttää uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teknistä tehoa, kun taas Yhdysvalloissa edellytetään patentoitavalta keksinnöltä uutuutta, keksinnöllisyyttä ja hyödyllisyyttä (utility).

Tietokoneohjelmien patentoinnin yhteydessä tulee pohdittavaksi joukko merkittäviä kysymyksiä. Kirjataanko nykyinen tilanne tulevaan direktiiviin? Laajennetaanko patenttisuoja koskemaan tietokoneohjelmia sellaisenaan (as such)? Mikä on viimeksimainitun patentin suojapiiri? Miten tietokoneohjelmien patenttihakemus tulisi tuolloin kirjoittaa?

Paljonko ohjelman koodista pitäisi paljastaa, jos käytäntöä muutetaan? Muuttuuko rajanveto tekijänoikeudella suojatun tietokoneohjelman ja patentilla suojattavan tietokoneohjelman välillä? Aiheutuuko kaksoissuojasta lisää ongelmia?

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center