Pääkirjoitus. Hullu vuosi 2003

LehtiarkistoIPRinfo_1-2004 Pääkirjoitus 1.1.2004

(IPRinfo 1/2004)

Viime vuonna EU työllisti poikkeuksellisen paljon kaikkia teollisoikeuksien kanssa tekemisiin joutuvia.

Yhteisöpatenttiasetusehdotuksesta saavutettiin poliittinen yksimielisyys maaliskuussa kilpailukykyneuvostossa, mutta lopullista päätöstä asiasta ei saatu, kun käännösten toimittamisen ajankohdasta ei päästy sopuun. Asiasta käytiin tiukkaa kädenvääntöä Italian puheenjohtajakauden loppuun saakka, mutta ilman tulosta.

Joulukuussa komissio antoi ehdotuksen yhteisöpatenttituomioistuimen perustamisesta ja muutoksenhausta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Yhteisön tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta sen sijaan saavutettiin tulos. Suurin muutos koskee sekoitettavuustutkimusta. Kansallinen sekoitettavuustutkimus muuttuu vapaaehtoiseksi, mutta OHIM on edelleen velvollinen tutkimaan yhteisön tavaramerkin osalta myös sekoitettavuuden.

Uusi tuoteväärennöksiä koskeva asetus hyväksyttiin heinäkuussa. Asetusta sovelletaan 1.7.2004 lukien. Asetuksen soveltamisala laajennettiin koskemaan myös kasvinjalostajan oikeuksia ja maantieteellistä alkuperää koskevia merkintöjä. Tullille annettiin oikeus puuttua oma-aloitteisesti piraattituotteiden ja tuoteväärennösten maahantuontiin.

Samanaikaisesti tuoteväärennösasetuksen kanssa komissio antoi ehdotuksen teollis- ja tekijänoikeuksien toimeenpanoa koskevaksi direktiiviksi, ns. enforcement-direktiiviksi. Direktiivillä on tarkoitus yhtenäistää jäsenvaltioissa ja niiden välillä liikkuvien väärennösten ja piraattituotteiden käytännön valvontaa ja mahdollisuuksia puuttua rikkomuksiin.

Direktiiviehdotusta on sekä kannatettu että ankarasti vastustettu. Ehdotuksen mukaan säännöksiä on tarkoitus soveltaa sekä yhteisön lainsäädännön perusteella myönnettyihin oikeuksiin että kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin oikeuksiin.
Enforcement-direktiivin lainsäädännöllistä perustetta on eurooppalaisissa yliopistopiireissä kritisoitu. Myös direktiiviehdotuksen tosiasiallinen kansallisia lainsäädäntöjä harmonisoiva vaikutus on asetettu kysymyksenalaiseksi. Kritiikistä huolimatta poliittinen paine ehdotuksen läpiviemiseksi vielä istuvan parlamentin aikana on kova.

Tietokoneella toteutettuja keksintöjä koskeva direktiiviehdotus eli softadirektiivi on myös ollut intensiivisen valmistelun ja kiivaan keskustelun kohteena. Teollisuus kutsuu ehdotuksen ensimmäisen äänestyksen päivää parlamentissa nimellä ”doom day”, niin ongelmallisen muodon ehdotus sen mielestä äänestyksessä sai. Valmistelussa pyritään sovittamaan yhteen eri osapuolten osittain kovin kaukana toisistaan olevat kannanotot.

Valmistelussa on ollut myös tekniikansiirtosopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen uudistaminen. Tarkoituksena on virtaviivaistaa asetus muiden ryhmäpoikkeusasetusten mallin mukaan. Erityisen ongelmallisena kysymyksenä ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisessa tulee olemaan markkinaosuuksien arviointi.

Kaiken kaikkiaan vireillä olevien immateriaalioikeutta koskevien asioiden määrä on vuonna 2003 ollut huima. Kysymys on lisäksi asioista, joilla on hyvin suuri ja periaatteellinenkin merkitys oikeudenhaltijoille, yrityksille ja kaikille muillekin toimijoille. Asioiden vaikeus ja vireillä olevien asioiden suuri määrä näkyy valitettavasti myös lainsäädännön tasossa. Varsinkin enforcement- ja softadirektiivejä on ankarasti arvosteltu huonosta valmistelusta.

Loppuvuodesta lisäpainetta aiheutti myös tietoisuus siitä, että Euroopan parlamentin toimikausi oli lopuillaan ja vaalit häämöttivät. Myös kiire vaikuttaa väistämättä lainsäädännön tasoon.

Suomessa on kaikki teollisoikeuksia koskeva valmistelutyö keskitetty kauppa- ja teollisuusministeriöön. Edellä mainittujen EU-asioiden lisäksi vireillä on jatkuvasti myös kansainvälisiä kehityshankkeita WIPOssa ja WTO:ssa. Kansallinenkin lainsäädäntö vaatii ajantasaistamista uusista säädöstarpeista puhumattakaan.

KTM:ssä asioiden valmistelusta vastaa kolme virkamiestä. Määrä on kovin pieni asioiden vaikeuteen ja määrään nähden. Tekijänoikeus kuuluu opetusministeriön vastuulle. Huomioon ottaen lainsäädäntötyön luonne ja vaativuus joudutaan tekijänoikeuspuolellakin tulemaan toimeen vähäisillä resursseilla.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center