Nuivala – maailman designpääkaupunki

(IPRinfo 3/2012)

Helsinki on maailmalla muotoilun kaupunki, jossa palvelut toimivat ja elämänlaatu on korkea. Muotoilusta on tullut Helsingin ”tarina”, joka tuo sille uskottavuutta.

Taannoisessa Aku Ankan erikoisnumerossa Aku seikkailee muotoilun maailmassa. Hänet palkataan nostamaan Tuppustanin tasavallan rapistuneen pääkaupungin Nuivalan profiilia.

Nuivalan päättäjille opetetaan Ankkalinnan-opintomatkalla, mitä design merkitsee. Se ei ole vain ”Pullero-säkkituoleja” tai ”Kiukkutipuja”. Kovasti Alvar Aallon näköinen hahmo tiivistää, että muotoilua on kaikkialla. Nuivala ottaa opista onkeensa, ja päätyy tarinan lopussa designpääkaupungiksi.

Tosielämässä Helsinki on Nuivalan sijaan maailman designpääkaupunki vuonna 2012. Vuoden tavoitteena on muotoilla julkisia palveluita, vahvistaa yritysten kilpailukykyä muotoilun avulla, lisätä Helsingin kansainvälistä tunnettuutta, edistää metropolialueen kaupunkien välistä yhteistyötä, ja toteuttaa hankkeita, jotka tekevät Helsingistä paremman kaupungin.

Palveluiden kehittämiseen uutta ajattelua
Julkisille palveluille tämä tarkoittaa, että niiden kehittämisessä sallitaan uudenlainen ajattelu ja kyseenalaistaminen. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto on jo ennen designpääkaupunkivuotta kokeillut menetelmiä, joissa ryhmä sosiaalityön asiakkaita otetaan mukaan heille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Tämä ei tarkoita vain kyselylomakkeiden täyttämistä, vaan henkilökohtaista osallistumista kehitystyöhön sen alusta johtopäätösten laadintaan ja työstä raportointiin.

Sosiaaliviraston kokeilun tulokset ovat olleet erinomaisia. Asiakkaat ovat saaneet mahdollisuuden vaikuttaa, ja työntekijät lisää liikkumavaraa omaan työhönsä. Prosessi on samalla toiminut sosiaalityön välineenä. Kun ihmiset pääsevät osallistumaan ja kokevat mielipiteensä merkityksellisiksi, saa se aikaan juuri sen kaltaisia vaikutuksia, joihin sosiaalityöllä pyritään.

Juuri tämä on muotoilua: design on käyttäjien tarpeista lähtevää suunnittelua ja parempien ratkaisuiden etsimistä. Kohteena voi olla esine, tila, palvelu, rakennus tai mikä tahansa yhteiskunnan osa-alue. Designin menetelmät ovat usein yksinkertaisia eli otetaan käyttäjät mukaan, tarkastellaan asioita ulkopuolisen silmin, kokeillaan ja opitaan erehdyksistä.

Ei vain ulkonäkö
Yrityksille muotoilu on tärkeimpiä menestykseen vaikuttavia muuttujia. Hyväkään teknologia ei myy ilman kunnollista muotoilua. Loogisuus ja helppokäyttöisyys ovat asiakkaiden mieleen. Muotoilu ei siis ole vain asioiden ulkonäköön vaikuttamista. Se on käytettävyyden, estetiikan, kestävyyden ja toiminnallisuuden yhteispeliä. Pieninkin yritys voi tehdä kannattavia investointeja muotoiluun.

Helsingin designpääkaupunkivuodesta on viimeisten viiden kuukauden aikana julkaistu maailmalla yli tuhat laajempaa artikkelia. Helsinki on maailmalla juuri nyt kiinnostava ja eksoottinen designin kaupunki, jossa palvelut toimivat ja elämänlaatu on korkea. Medianäkyvyyden myötä kaupungin positiivinen tunnettuus on kasvanut tavalla, jota ostetulla mainostilalla tuskin olisi voitu koskaan saavuttaa. Muotoilusta on tullut Helsingin ”tarina”, joka nostaa kaupungin esille ja tuo sille uskottavuutta.

Espoo, Kauniainen, Lahti ja Vantaa ovat neljä muuta designpääkaupunkia yhteisen World Design Capital Helsinki 2012 -nimen takana. Vuosi sisältää kaupunkien yhteisiä hankkeita, ja se on lisännyt kaupunkien välistä keskustelua. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto sekä useat ammattikorkeakoulut ovat tärkeä osa vuotta. Niin myös valtio, 21 yhteistyöyritystä, useat säätiöt, kymmenet museot ja tietenkin tuhannet kaupunkilaiset.

Muutakin kuin roskapönttöjä
Vuodessa tärkeintä on toteutus. Se tapahtuu viralliseen ohjelmaan kuuluvien yli 350 hankkeen kautta. Ohjelma on sekoitus kehittämistoimia, näyttelyitä, kohtaamisia, julkaisuja ja rakennuksia. On pieniä hankkeita kuten taiteen kaupungintalon julkisiin vessoihin tuonut kujeileva Flush-näyttely, tai suuria ja näyttäviä kuten designpaviljonki tapahtumineen.

Moni hanke toteutuu vailla suurta mediahuomiota. Tämä on vaikuttanut siihen, että joidenkin mielestä vuosi on lähinnä kirjavia roskapönttöjä. Kuinka moni tietää, että designpääkau-pungissa kehitetään laitoshoidossa olevien vanhusten ruokakulttuuria tai tarjotaan päiväkotien lapsille mahdollisuus harjoittaa kaupunkiviljelyä?

Vuoden yleinen päämäärä on lisätä designin ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tunnettuutta yhteiskunnassa. On tärkeää, että ihmiset osallistuvat kaupunkiensa suunnitteluun, ottavat kantaa ja ehdottavat parempia tapoja toimia – ja tulevat myös kuulluiksi. Että virkamiehet uskaltavat kyseenalaistaa ja etsiä parempia ratkaisuja. Että yritykset ymmärtävät hyvän designin arvon ja saavat konkreettista todistusaineistoa siitä, että investointi muotoiluun näkyy viivan alla.

Tavoitteena parempi kaupunki
Nuivalasta tuli designpääkaupunki lopulta siksi, että Ankia-huonekalutehtaalla loppuun palanut, vuohipaimenena vietetyn sapattivuoden virvoittama Pelle Peloton loi kaupungin uudistamiseksi kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka toteutettiin. Nuivalasta tehtiin parempi kaupunki.

Parempi kaupunki on myös Helsingin designpääkaupunkivuoden tavoite. Samalla suurena haasteena on jättää hankkeesta pysyvä jälki. Kuusikymmentä vuotta sitten järjestettyjen kesäolympialaisten perintö oli valtava. Samaan vaikuttavuuteen tuskin päästään. On nähty myös hankkeita, jotka ovat hävinneet kuin kolikko Roopen rahasäiliöön. Näin ei saa käydä tällä kertaa. Designin avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että kaupunki on muuttunut edes vähän vuonna 2013 ja jo enemmän vuonna 2017.

Helsingin maailmalla virinnyttä design-imagoa olisi syytä rakentaa pitkäjänteisesti ja hyödyntää kaupungin markkinoinnissa. Vieläkin tärkeämpää on vaalia muotoilun orastavaa kulttuuria julkisella sektorilla ja kannustaa yrityksiä panostamaan muotoiluun.

Tämä kaikki vaatii yhteistyötä – ja nimenomaan työtä. Emme voi toimia kuin Aku, joka tarinan päätteeksi palasi tekemään ”luovaa työtä” Ankian tehtaille vuoteiden testimakaajaksi.

Henri Kähönen
Helsingin kaupunki

Kirjoittaja työskentelee elinkeinosuunnittelijana Helsingin kaupungin elinkeinopalvelussa. Hän on myös kaupungin WDC-yhdyshenkilö.

World Design Capital Helsinki 2012 pähkinänkuoressa

* Designpääkaupunki on nimitys, jonka teollisen muotoilun maailmanjärjestö ICSID myöntää hakemusten perusteella kahden vuoden välein. Nimitys myönnetään kaupungille, joka hyödyntää muotoilua esimerkillisellä tavalla yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin aikaansaamiseksi.
* Aiemmat designpääkaupungit ovat Torino vuonna 2008 ja Seoul vuonna 2010. Kapkaupunki on vuorossa vuonna 2014.
* Helsingin designpääkaupunkivuoden toteutuksesta vastaa tehtävää varten perustettu Kansainvälinen designsäätiö. Säätiön johtajan Pekka Timosen vetämässä WDC-toimistossa työskentelee parikymmentä työntekijää.
* Helsingin designpääkaupunkivuoden budjetti on yhteensä 16 miljoonaa euroa. Tästä Helsingin osuus on kolme miljoonaa euroa. Muun kuin valtiolta ja kaupungeilta tulevan rahoituksen osuus on viisi miljoonaa euroa.
* Vuoden virallinen ohjelma koostuu yli 350 hankkeesta. Avoimeen ohjelmahakuun tuli hakemuksia yli 1400.
* Designpääkaupunki levittäytyy maailmalle satelliittitapahtumien kautta. Erikokoisia tapahtumia on Suomen ulkopuolella yli 140.
* Designpääkaupungin ohjelman voi ladata älypuhelimeen tai siihen voi tutustua osoitteessa . Nettisivuilla on tietoa vuoden tavoitteista ja toteutuksesta.
* Alternative Design Capital on virallisen WDC-vuoden ulkopuolelle syntynyt ruohonjuuritason hanke, joka juhlistaa muotoilua ja kaupunkikulttuuria.

Henri Kähönen