Nokia vastaan Qualcomm – Patenttisodan ja -rauhan kronologia

(IPRinfo 3/2009)

Artikkelin tarkoitus on esittää Nokia Oyj:n (”Nokia”) ja Qualcomm Inc:n (”QCOM”) välisen patentteihin liittyvän riidan kronologia hyvin yleisesti ja yksinkertaisesti.

1864: Nokia perustetaan.

1898: Yleisnero Nicola Tesla keksii ensimmäisen yksinkertaisen version ns. Code Division Multiple Access-teknologiasta (”CDMA”).

1942: Hollywood-näyttelijätär Hale Lamarr ja miehensä George Anheil keksivät kehittyneemmän version CDMA-teknologiasta. Keksintöä koskeva patentti julistetaan maanpuolustuksellisista syistä salaiseksi.

1945: Maailman ensimmäinen (sotilaallinen) matkapuhelinjärjestelmä (USA).

1950-1990: CDMA-teknologioita käytetään laajamittaisesti mm. NATOn sotilaskommunikaatiojärjestelmissä sekä öljynetsinnässä tiedon siirtämiseksi kilometrien syvyydestä maanpinnalle.

1965: Linkabit-yhtiö perustetaan USA:n sotilashallinnon alihankkijaksi. Perustajina samat henkilöt, jotka myöhemmin perustavat QCOM:in.

1971: ARP-järjestelmä otetaan käyttöön Suomessa, ja siitä tulee maailman ensimmäinen kaupallisesti menestynyt matkapuhelinjärjestelmä.

1980-luku: Monet tahot (mm. Ericsson ja Nokia) tekevät tutkimustyötä CDMA-teknologioiden soveltamiseksi siviilikäyttöön matkapuhelinjärjestelmissä.

1981: Ensimmäisen sukupolven NMT-matkapuhelinjärjestelmät otetaan käyttöön Pohjoismaissa.

1985: QCOM perustetaan. Perustajilla on kokemusta CDMA-teknologioiden soveltamisesta sotilasjärjestelmiin Linkabit-yhtiössä.

1989: Toisen sukupolven GSM-matkapuhelinjärjestelmä standardoidaan. Järjestelmästä tulee maailman laajimmalle levinnyt matkapuhelinjärjestelmä.

1989: QCOM testaa ensimmäistä kaupallista CDMA-teknologiaan perustuvaa matkapuhelinjärjestelmää San Diegossa, USA:ssa. Järjestelemää kutsutaan aluksi nimellä Common Radio Interface.

9.4.1992: Nokia solmii ensimmäisen teknologia- ja patenttilisenssisopimuksen QCOM:in kanssa.

1993: QCOM:in versio toisen sukupolven CDMA -teknologiasta standardoidaan nimellä IS-95. Sitä kutsutaan myöhemmin myös nimellä CDMAOne ja sen kolmannen sukupolven seuraajia nimellä CDMA2000.

1997: Nokian ensimmäiset IS-95 CDMA-matkapuhelimet tulevat myyntiin.

1998: European Telecommunication Standards Institute (”ETSI”) ilmoittaa, että se on kehittänyt kolmannen sukupolven UMTS-standardille neljä vaihtoehtoista ns. ilmarajapintaa, jotka ovat teknisesti käytännössä kaikki samanarvoisia ja joista Wideband Code Division Multiple Access (”WCDMA)” perustuu CDMA-teknologiaan. QCOM uhkaa kieltäytyä lisensoimasta patenttejaan WCDMA-ilmarajapinnalle ja esittää erinäisiä muita vaatimuksia.

1996-1999: Ericsson ja QCOM käyvät oikeutta erinäisistä patentteihin ja kilpailuoikeuteen liittyvistä asioista. Monet QCOM:in FRAND-lisensointivelvoitteista esittämät näkemykset ovat käytännössä identtisiä Nokian myöhemmin esittämien näkemysten kanssa. Riita päättyy maaliskuussa 1999 sovintoon, jossa QCOM sitoutuu FRAND-ehtoiseen lisensointiin UMTS-standardin osalta.(FRAND=Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)

Joulukuu 1999: Toisen sukupolven GSM-standardin seuraaja UMTS standardoidaan ETSIn toimesta siten, että WCDMA-teknologia on sen ensisijainen ilmarajapinta. CDMA-teknologioiden käyttö jää kuitenkin tilapäiseksi siinä mielessä, että neljännen sukupolven matkapuhelinjärjestelmät tulevat perustumaan ns. Orthogonal Frequency Division Multiplexing-teknologiaan.

2.7.2001: Nokia ja QCOM solmivat toisen patenttilisenssisopimuksen.

2003: Nokian ensimmäiset WCDMA-teknologiaa käyttävät 3G UMTS-matkapuhelimet tulevat myyntiin.

Heinäkuu 2005:QCOM haastaa puolijohteita matkapuhelimiin valmistavan Broadcom-yhtiön oikeuteen väittäen sen loukkaavan erinäisiä patenttejaan, joiden se väittää olevan essentiaaleja ETSIn GSM-standardeille. QCOM ei ole kuitenkaan ilmoittanut asiasta ETSIlle sen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

26.10.2005: Ericsson, Texas Instruments, Broadcom, NEC, Matshushita (Panasonic) ja Nokia jättävät yhdessä EU:n komissiolle valituksen, jossa ne väittävät QCOM:in syyllistyneen erinäisiin EU:n kilpailuoikeuden rikkomuksiin.

4.11.2005: QCOM haastaa Nokian oikeuteen väittäen Nokian loukkaavan yhteensä kahtatoista sen patenttia, joista osa on samoja kuin aiemmassa Broadcom-oikeudenkäynnissä ja jotka QCOM on vasta muutama viikko ennen oikeudenkäyntiä ilmoittanut essentiaaleiksi ETSIlle. Myöhemmin QCOM luopuu vaatimuksistaan peräti yhdeksän patentin osalta ja asian käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa riitansa (Qualcomm Inc. and Snaptrack, Inc. vs. Nokia Corp. and Nokia, Inc., S.D. Cal., asianumero 05-2063B).

20.12.2005: Nokia haastaa QCOM:in välimiesmenettelyyn Los Angelesissa, USA:ssa. Välimiesmenettelyn sisältö ja lopputulos ovat salaisia (Nokia Corp. vs. Qualcomm Inc., American Arbitration Association, Case No. 50 133 T 00504 05).

22.5.2006: QCOM haastaa Nokian oikeuteen Englannissa väittäen Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kahta sen patenttia. Tuomioistuin toteaa myöhemmin molemmat patentit mitättömiksi (Qualcomm Inc. (A Delaware Corporation) vs. Nokia Corp,. High Court of Justice, (Chancery Div.), 03/03/2008. Case No: HC 2006 C 020; [2008] EWHC 329 (Pat).

Kesäkuu 2006: Nokia ilmoittaa vetäytyvänsä IS-95 CDMA ja CDMA2000-puhelinmarkkinoilta.

9.6.2006: QCOM haastaa Nokian ns. ”Section 337”-menettelyyn USA:n International Trade Commission-elimessä väittäen Nokian loukkaavan yhteensä kuutta sen patenttia. QCOM luopuu myöhemmin vapaaehtoisesti vaatimuksistaan kolmen patentin osalta. Riita päättyy ratkaisuun, jonka mukaan Nokia ei loukkaa kolmea muutakaan QCOM:in patenttia (Re Certain Mobile Telephone Handsets, Wireless Communication Devices, and Components Thereof, US ITC, asianumero 337-TA-558).

9.8.2006: Nokia haastaa QCOM:in oikeuteen Delawaressa USA:ssa väittäen QCOM:in rikkovan FRAND-lisensointivelvoitteitaan. Osapuolten väliset riidat sovitaan myöhemmin tämän oikeudenkäynnin pääkäsittelyn aattona (Nokia Corp. and Nokia Inc. vs. Qualcomm Inc., Delaware Chancery Court of Justice, asianumero C.A. No. 2330-N).

9.8.2006: QCOM nostaa Nokiaa vastaan Saksassa kaksi erillistä kannetta, joissa se väittää Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kahta sen patenttia. Nokia aloittaa molempia patentteja vastaan menettelyt niiden kumoamiseksi erillisissä hallinnollisissa prosesseissa. Asioiden käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa riitansa (Qualcomm Inc. vs. Nokia Corp. and Nokia GmbH, Landsgericht Düsseldorf, asianumerot 4a O 293/06 sekä 4a O 385/06).

4.10.2006: QCOM haastaa Nokian oikeuteen Ranskassa väittäen Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kahta sen patenttia (Qualcomm Inc. vs. Nokia Corp and Nokia France, Tribunal de Grande Instance, asianumero 06/15630). Asian käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa riitansa.

4.10.2006: QCOM haastaa Nokian oikeuteen Italiassa väittäen Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kahta sen patenttia (Qualcomm Incorporated vs. Nokia Corp and Nokia Italia, S.P.A., Court of Milan, asianumero 61711/2006). Asian käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa riitansa.

2.2.2007: QCOM nostaa Nokiaa vastaan kaksi kannetta Shanghaissa, Kiinassa, ja yhden Pekingissä, Kiinassa, joissa se väittää Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan yhteensä kolmea sen patenttia. Nokia aloittaa kaikkia patentteja vastaan menettelyt niiden kumoamiseksi erillisissä hallinnollisissa prosesseissa. Asioiden käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa riitansa.

16.3.2007: Nokia nostaa QCOM:ia vastaa kanteen, jossa se väittää tiettyjen QCOM:in patenttien sammuneen suhteessa Nokian Texas Instrumentsilta ostamiin puolijohdetuotteisiin. Asia jätetään myöhemmin käsittelemättä puuttuvan toimivallan vuoksi (Nokia Corp. and Nokia GmbH vs. Qualcomm Inc., Landsgericht Mannheim, asianumero 2 O 72/07).

19.3.2007: Nokia nostaa QCOM:ia vastaa toisen kanteen, jossa se väittää tiettyjen QCOM:in patenttien sammuneen suhteessa Nokian Texas Instrumentsilta ostamiin puolijohdetuotteisiin. Asia jätetään myöhemmin käsittelemättä puuttuvan toimivallan vuoksi (Nokia Nederland, B.V. and Nokia Corp vs. Qualcomm Inc., the District Court of the Hague 14/11/2007, asianumero 2007/1470).

2.4.2007: QCOM haastaa Nokian oikeuteen Wisconsinissa, USA:ssa, väittäen Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kahta sen patenttia. QCOM luopuu myöhemmin vaatimuksistaan toisen patentin osalta. Nokia nostaa vastakanteen, jossa se väittää QCOM:in loukkaavan yhteensä kuutta sen patenttia. Asia siirretään myöhemmin San Diegoon, mutta on edelleen ratkaisematta osapuolten sopiessa kiistansa (Qualcomm Inc. vs. Nokia Corp and Nokia, Inc., W.D. Wisc., asianumero. 07 C 0187 C).

2.4.2007: QCOM haastaa Nokian oikeuteen Texasissa, USA:ssa, väittäen Nokian GSM-matkapuhelinten loukkaavan kolmea sen patenttia. Nokia nostaa vastakanteen, jossa se väittää QCOM:in loukkaavan yhteensä kuutta sen patenttia. Asian käsittely on edelleen kesken osapuolten sopiessa kiistansa (Qualcomm Inc. vs. Nokia Corp. and Nokia, Inc., E.D. Tex., asianumero 02:07-111).

5.4.2007: QCOM haastaa Nokian välimiesmenettelyyn Los Angelesissa USA:ssa. Asia yhdistetään myöhemmin edellä mainittuun oikeudenkäyntiin Delawaressa, jonka pääkäsittelyn aattona osapuolet sopivat riitansa (Qualcomm Inc. vs. Nokia Corp., American Arbitration Association, asianumero 50 494 T 00116 07).

9.4.2007: Nokian maksuvelvollisuudet QCOM:ille osapuolten välisen toisen patenttilisenssin perusteella lakkaavat ja Nokian lisenssi osaan QCOM:in patenteista muuttuu maksuttomaksi.

22.7.2008: Osapuolet sopivat kaikki riitansa ns. Delaware-oikeudenkäynnin aattona sekä solmivat myöhemmin kolmannen patenttilisenssisopimuksen.

Tarkempien ja analyyttisempien artikkelien, kenties kirjankin, aika saattaa tulla myöhemmin, mutta tämä toimikoon viitekehikkona riitaa tulevaisuudessa mahdollisesti tutkiville.

Niklas Östman
Asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy

Kirjoittaja toimi aiemmin useita vuosia Senior Licensing Managerina Nokia Oyj:ssä patenttilisensoinnin ja -oikeudenkäyntien parissa.

FRAND = Fair, Reasonable and Non-Discriminatory