NIR:n kokous Saltsjöbadenissa elokuussa

(IPRinfo 4/2004)

Nordiska Samarbetskommittén för industriellt rättsskydd järjesti XXVII NIR kokouksen 22.-24.8.2004 Saltsjöbadenissa Ruotsissa. NIR-kokous muodostuu perinteisesti muutamista yleisemmistä luennoista ja työryhmistä, joissa kaikkia Pohjoismaita kiinnostavaa aihetta käsitellään alustuksen ja kunkin Pohjoismaan edustajan maakohtaisen raportin pohjalta.

Työryhmien aiheina olivat tällä kertaa:
Vidare mot en nordisk immaterialrättslig domstolslösning?
I gränslandet mellan skyddsformer
Skyddet för databaser
Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen
Suomesta työryhmiin osallistuivat OTL Katariina Sorvari Turun yliopistosta, asianajaja Eeva Hakoranta Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy:stä, pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Centeristä, lainopillinen asiamies Pekka Salomaa Teollisuuden ja työnantajain keskusliitosta ja asianajaja Rainer Hilli Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy:stä.

Professori Niklas Bruun toimi Samarbetskommittén puheenjohtaja ja professori Marianne Levin pääsihteerinä.
NIR-yhteistyön päättävänä elimenä toimii Delegerademöte, johon kukin pohjoismainen teollisoikeudellinen yhdistys nimeää enintään viisi jäsentä. Delegaatit kokoontuvat NIR-kokouksen yhteydessä.

Delegaattikokousten välillä yhteistyötä tehdään Samarbetskommittéssa, jonka puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Niklas Bruun. Suomen edustajana yhteistyöelimessä on Eeva Hakoranta ja uutena varajäsenenä Pekka Salomaa.
Tänä vuonna Delegerademöte valitsi Samarbetskommittén uudeksi pääsihteeriksi professori Jens Schovsbon Kööpenhaminan yliopistosta professori Levinin ilmoitettua, että hän mielellään jättää tehtävän toimittuaan pääsihteerinä parikymmentä vuotta.

Kokouksessa päätettiin myös perustaa kaksi työryhmää, joissa käsiteltäisiin yhtäältä viranomaisyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja toisaalta Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuutta EU:n lainsäädäntöhankkeissa ja tuomioistuinmenettelyssä.
Kokouksessa päätettiin lisäksi kolmen yhteisen resoluution jättämisestä pohjoismaiden hallituksille. Resoluutiot koskevat immateriaalioikeusprosessin järjestämistä pohjoismaissa, eurooppalaista patenttijärjestelmää sekä pohjoismaisen oikeusperinteen vaalimista eurooppalaisessa tuomioistuinprosessissa.

Eeva Hakoranta
Asianajaja
Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy

Marianne Levinistä kunniatohtori

Professori Marianne Levin promovoitiin Hankenin kunniatohtoriksi 29.10.2004 pidetyssä promootiossa. Professori Levin on vaikuttanut voimakkaasti immateriaalioikeuden alalla tapahtuvaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Hän on tullut tutuksi myös suomalaisille immateriaalioikeuden jatko-opiskelijoille pohjoismaisen tutkijaverkoston toiminnassa. Professori Levin on myös osallistunut aktiivisesti NIR-yhteistyöhön ja toiminut lähes 20 vuotta Samarbetskommittén pääsihteerinä. (MLM)