Muotoilua ja markkinoita

(IPRinfo 2/2007)

Arvosteltu teos: Anna Valtonen: Redefining industrial design – Changes in the Design Practice in Finland. Taideteollinen korkeakoulu, 2007. 384 s. ISBN 978-951-558-220-1.

Anna Valtonen on ottanut tuoreessa väitöskirjassaan itselleen melkoisen haasteen: hän pyrkii selvittämään teollisen muotoilun ja muotoilijoiden ammattikunnan muutosta yhteiskunnan muutoksia vasten – ja kaikki tämä vieraalla kielellä. Hän selvittää ensin Suomen teollisuusrakenteen sodanjälkeistä muutosta ja teollisen muotoilun kehittymistä. Tarkempi analyysi muotoilijoiden ammatista ja ammattikunnasta keskittyy 1990-luvulle, jolloin talouslaman vaikutus oli merkittävä tälläkin alalla.

Kirjoittaja on haastatellut lukuisia muotoilijoita ja käsitellyt eräiden yksittäisten yritysten muotoilupolitiikkaa, mikä tuo tarinaan mukavasti konkreettisuutta. Kiinnostavia ovat myös hänen pohdintansa siitä mitä tarkoittaa ammatti, ammattimaisuus ja ammattikunta.

Muotoilijoiden rooli oli sodan jälkeen luoda teollisuustuotteista käytännöllisiä ja sievän näköisiä. Kuuluisa Finnish design syntyi 1950-luvulla. Yritykset ovat vähitellen alkaneet nähdä muotoilun myös strategisena tekijänä, ja muotoilusta on tullut osa kansallistakin innovaatiopolitiikkaa. Markkinat ja valtio ovat molemmat edesauttaneet kehitystä.

Taideteollisesta korkeakoulusta on valmistunut runsaat 50 taiteen tohtoria vuoden 1991 jälkeen, jolloin mahdollisuus jatko-opintoihin alkoi. Tutkimusaiheita ja substanssiymmärrystä taideteollisuuden tutkimukseen löytyykin parhaiten alan sisältä.
Immateriaalioikeuksista ei useimmiten puhuta mitään, ei tässäkään teoksessa, vaikka ne olennaisesti liittyvät muotoiluun erityisesti strategisena tekijänä. Toinen yleinen ongelma on, ilmeisesti laajemman lukijakunnan tavoittamiseksi, halu kirjoittaa väitöskirja englanniksi, vaikka kieli ei ole hallussa. Tämä valitettavasti haittaa myös Valtosen sinänsä kiinnostavien pohdiskelujen luettavuutta huomattavasti.

Päivi Helander
Informaatikko
IPR University Center