Monipuolisesti ja selkeästi patenteista ja kilpailusta

(IPRinfo 5/2008)

Arvosteltu teos: Irina Haracoglou: Competition Law and Patents. A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry. Edward Elgar Publishing EE. Cheltenham and Northampton 2008. 252 s. ISBN 978 1 84720 599 5.

Irina Haracoglou on kirjoittanut ajankohtaisen ja selkeän kirjan patenttien ja kilpailun suhteesta erityisesti biolääketieteen alalla. Kirjoittajan lähtökohta on huoli siitä, että tällä alalla patentointi, ja erityisesti hyvin laajasti muotoillut patenttivaatimukset, saattavat estää tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Kirjoittaja hakeekin patentin yksinoikeutta tasapainottavia tekijöitä. Hän tutkii sekä patenttijärjestelmän kilpailua edistäviä, sisäisiä tekijöitä että kilpailulainsäädännön ja kansanterveyttä koskevan perusoikeussääntelyn ulkoista vaikutusta.
Haracogloun mukaan patentteja koskeva sääntely sisältää erilaisia turvaverkkoja tai rajoituksia, jotka suojaavat kilpailijan asemaa hänen halutessaan hyödyntää keksintöä. Nämä ovat Haracogloun mukaan erityisesti keksinnön käyttö kokeissa (ns. experimental use), käännetty ekvivalenssioppi-oppi (reverse doctrine of equivalents), patenttipoolit ja pakkolisenssit.

Haracoglou tutkii myös, miten oikeus terveyteen vaikuttaa tulkinnallisena periaatteena patenttilainsäädäntöön. Lisäksi hän selvittää pakkolisenssin myöntämisen edellytyksiä erityisesti Euroopan unionin kilpailulainsäädännön valossa.

Kirja on hyvin ajankohtainen. Kirjoittaja on opiskellut Firenzessä (European University Institute) professori Hans Ullrichin johdolla, ja kirjassa näkyy mielestäni Ullrichilta saadut vaikutteet ja tietynlainen systeemiajattelu. Kilpailuoikeus nähdään yhtenä systeeminä, IPR-järjestelmä toisena, ja Haracoglou tutkii näiden välistä vuorovaikutusta. Kirjoittaja päätyykin siihen, että kielto lisensioida patenttia voi arvioitua useammin muodostua kilpailun esteeksi, joka oikeuttaa pakkolisenssiin.

Kirja vetää hyvin yhteen viime vuosina käytyä keskustelua, ja se onkin jo otettu käyttöön oppikirjana immateriaalioikeuden syventävissä opinnoissa Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center