Monialaiset tiimit käyttöön koulutuksessa

(IPRinfo 5/2008)


Arvosteltu teos: Pasi Jaskari (toim): Ei yksin innovaatioita – Monialainen tiimityöskentely MUTEMA-projektissa. 84 s. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Nro 16. Kouvola, 2007. ISBN 978-952-5681-10-9.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun MuTeMa-hankkeella (2005-2007) pyrittiin lisäämään muotoilun, tekniikan ja markkinoinnin opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli auttaa alueen yrityksiä, joiden tuote- ja liikeideoita opiskelijatiimit kehittelivät.

Hankkeen tuloksena syntyi koulutukseen yhteistyömalleja, yrityksille uusia tuotteita ja kirja, jossa kuvataan projektin vaiheet, konkreettisia tuloksia ja kuullaan osallistuneiden kommentteja. Kaikki kannattivat hankkeen ideaa ja edelleen kehittämistä.
Keksintöasiamies muistuttaa teollisoikeudellisten ennakkotutkimusten merkityksestä, opettaja projektinhallinnan koulutuksesta ja opiskelijat tehtävänannon selkeyttämisestä. Kirja on tiivis, hyvin kirjoitettu ja kaunis. Se täyttää hyvin tarkoituksensa monialaisten tiimien ideointivaiheen johdantona.

Päivi Helander