Mitä saa kertoa kilpailijalle? Kirja-arvostelu

(IPRinfo 1/2012)

Arvosteltu teos: Anne Petäjäniemi-Björklund, Leea Salminen, Lotta Uusitalo: Tietojenvaihto – kilpailuoikeudellinen käsikirja yrityksille. Lakimiesliiton Kustannus Oy, 2011. 275 s. ISBN 978-952-246-034-9.

Kokeneet kilpailuoikeusjuristit Lotta Uusitalo, Anne Petäjäniemi-Björklund ja Leea Salminen käsittelevät horisontaalisissa suhteissa toimivien kilpailijoiden välistä informaationvaihtoa tuoreessa kirjassaan Tietojenvaihto.

Teoksen punainen lanka on löydettävissä helposti, sillä kilpailuoikeudellinen peruskysymys on yksinkertainen: milloin tietojenvaihto on sallittua ja milloin taas kiellettyä? Kirjan asiasisältö etenee johdonmukaisesti lainsäädännön esittelystä taloudellisten seikkojen kautta käytännön yrityselämään sovellettaviin ohjeisiin.

Yksi teoksen ajankohtaisimmista painopisteistä on tietoyhteiskunnan mukanaan tuomien muutosten vaikutukset yritysten toimintaan. Mitä asioita yritysten on otettava erityisesti huomioon, kun tietoa on saatavilla ylenmäärin, ja uudet tekniikat ovat tehneet tiedon hankkimisen ja vaihtamisen helpoksi?

Informaationvaihtoon liittyviä immateriaalioikeudellisia kysymyksiä teoksessa ei juuri käsitellä, vaan aihetta lähestytään kilpailulainsäädännön kautta. Kilpailuoikeuden näkökulmasta kirja tarjoaa ensimmäisen suomenkielisen ja kattavan kirjallisuuslähteen, joka on hyödyllinen työkalu niin yritysjohdolle, yritysten lakimiehille kuin asiantuntijoillekin.

Tatu Hirvonen,
KTK, Oik.yo,
IPR University Center