Mielenkiintoinen lisä IPR-keskusteluun

(IPRinfo 2/2001)

Arvosteltu teos: Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa, toim. Tuomas Mylly. Kauppakaari. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Jyväskylä 2001. 182 sivua.

Tuomas Myllyn toimittama teos “Immateriaalioikeudet kansainvälisessä kaupassa” on mielenkiintoinen lisä immateriaalioikeuden nykyiseen keskusteluun. Kyse on artikkelimuotoisista puheenvuoroista muutamasta ajankohtaisesta alan kysymyksestä, alan jota on viime aikoina leimannut kansainvälisyys ja ekspansiivisuus.

Näkökulma ja menetelmä on monessa artikkelissa vertaileva. Keskustelun nykyvaiheessa tämä puoltaakin paikkaansa tosin ehkä sen kustannuksella, että jotkut artikkelit voivat lainsäädäntötason muutoksien myötä menettää painoarvoaan. Tämä seikka kuvaa vain sitä, miten kiivastahtinen immateriaalioikeuskehitys nykyisin on. Se, mikä tänään on uutta, on huomenna historiaa.

Kauppa kirjan punaisena lankana

Teoksen punaiseksi langaksi on otettu kansainvälinen kauppa. Teos tulee tarpeeseen, sillä esimerkiksi uudet kaupankäyntitiet kuten tekijänoikeuksien kauppa tietoverkkoympäristössä ei ole vielä loppuun asti läpikäyty aihealue.

Teokseen sisältyvät Myllyn alkusanat, jossa esitellään osa-artikkelit. Tähän jaksoon sisältyy yksi terminologinen toivoakseni lapsus, joka on pakko oikaista: mainitessaan Marja-Leena Mansalan artikkelin aiheen Mylly toteaa sen käsittelevän immateriaalioikeuksien lisensiointiin ja niiden omistuksen siirtymiseen liittyviä kysymyksiä.

Korkeakouluopettaja tuntee suurta turhautuneisuutta opettaessaan vuodesta toiseen, miten omistusoikeus ja immateriaalioikeudet erotetaan toisistaan. Tästä huolimatta sopimusterminologiassa ja näin myös asiantuntijakielenkäytössä viljellään ilmeisesti amerikkalaisperäisestä terminologiasta peräisin olevaa kielenkäyttöä, joka ei sovellu meidän oikeusjärjestykseemme eikä vastaa lakiemme pohjana olevia käsityksiä.

Sitä paitsi omistuksesta puhuminen sopimuksissa aiheuttaa usein sekaannusta: tarkoitetaanko todella oikeuksia, vai kenties näiden suojattujen oikeuksien luovutusten nojalla valmistettuja valmiita esineitä, esimerkiksi mallisuojattuja vaatekappaleita yrityksen konkurssissa?

Valaisevaa tietoa lisensioinnista

Marja-Leena Mansala kirjoittaa artikkelissaan lisensioinnista. Hän määrittelee sen käyttöoikeuden myöntämiseksi toisen hallitsemaan oikeuteen erottaen samalla lisensioinnista asianmukaisesti oikeuden kokonaisluovutuksen. Artikkelissa kuvataan lyhyesti erilaisia projektisopimuksia. Tutkimusta ja kehittelyä tarkoittavia projektisopimuksia valaistaan kaavioin erilaisista sopimusliitynnöistä.

Kyse on keskeisistä perusasioista ja hyvin monenlaisista tilanteista, joihin liittyvistä oikeusongelmista on onnistuttu välittämään melko tarkka käsitys. Käytännön annissa on otettava huomioon se, että esitys on yleisesitys, joten erityisalueen ongelmia lähinnä valaistaan eikä päästä käsittelemään yksityiskohtaisesti.

Tuomas Myllyn aiheena on ollut puolestaan erityisesti immateriaalioikeuksien kuluminen eli sammuminen varsinkin rinnakkaistuonnin näkökulmasta. Aihe on kauppapoliittisesta perustasta ja taustastaan huolimatta erittäin tärkeä sekä tulkinnallisesti mielenkiintoinen. Artikkelissa on hyödynnetty tärkeätä ja vaikeata materiaalia, muun muassa EY-tuomioistuimen oikeustapauskäytäntöä. Artikkeli on erinomainen ammattitaidon osoitus, joissa tulkinnallisiin kysymyksiin otetaan kantaa.

Ilkka Rahnasto on paneutunut salassapitosopimuksiin, joiden keskeisenä teemana on liike- ja yrityssalaisuuksista disponoiminen. Asia on tärkeä, onhan NDA-sopimuksista tullut Suomessakin arkipäivää jo pelkästään lisensiointineuvottelujen alkuvaiheissa. Esitys hahmottaa kenttää selkeästi ja herättää ajatuksia.

Marjut Salokannel tarkastelee kysymystä siitä, kuka on vastuussa Internet-loukkauksista tekijänoikeuden näkökulmasta. Esitys on tiivis, vertaileva ja ajankohtainen.

Marko Karon esityksessä tarkastellaan niin ikään vertailevasta näkökulmasta erityisesti tietokantojen suojaa tekijänoikeudessa. Artikkeli osoittaa perehtyneisyyttä vieraisiin oikeusjärjestelmiin, mikä antaa varsin hyvin inspiraatiota siihen, miten täällä asiat on järjestetty.

Kaiken kaikkiaan teos on pituutensa ja havainnollisuutensa takia helppolukuinen ja antoisa katsaus immateriaalioikeuden muutamaan tärkeään ajankohtaiseen kysymysalueeseen ja kuuluu näin ollen asioiden kanssa vähänkin tekemisissä olevan kirjahyllyyn.

Rainer Oesch
OTT
Svenska Handelshögskolan