Mallioikeus uudistuu

(IPRinfo 3/2001) – uutinen

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta laadittu selvitys mallioikeuden käytännön merkityksestä on ilmestynyt (KTM tutkimuksia ja raportteja 13/2001). Selvityksen on laatinut IPR University Centerin palveluksessa työskennellyt OTK Karri Puustinen, ja selvitystyötä valvoi pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala. Karri Puustisen aiheesta kirjoittama artikkeli ”Mallioikeuden käytännön merkitys” julkaistiin IPRinfo-lehden numerossa 2/2001.

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti maaliskuussa 2000 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää Euroopan unionin lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvia muutostarpeita Suomen mallioikeuslainsäädäntöön.

Mallioikeustyöryhmän puheenjohtajana on toiminut teollisuusneuvos Tuomas Aho ja sihteerinä vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva. IPRinfo-lehden numerossa 1/2001 julkaistiin Marja-Leena Rinkinevan työryhmän ensimmäistä osamietintöä koskeva artikkeli. Mallioikeustyöryhmän antoi loppuraporttinsa kesäkuussa 2001 (KTM työryhmä- ja toimikuntaraportteja 8/2001).

Loppuraportissaan työryhmä ehdottaa, että Suomi liittyisi Haagin sopimukseen mallien kansainvälisestä rekisteröinnistä (uudistettu Geneven sopimuksella). Loppuraportissa todetaan myös, että kansallisesta uutuustutkimuksesta tulisi luopua, mikäli asetus yhteisön mallista tulee voimaan ja Suomi liittyy Geneven sopimukseen. (AHS)