Lyhyesti

(IPRinfo 2/2006)

Moraalitonta mainontaa
Peter Lundblad sävelsi 1980 luvulla “Ta mig till havet” -nimisen laulun, jonka kertosäe kuuluu “ta mig till havet och gör mig till kung”. Silja Line käytti mainonnassaan ilmaisua “ta dig till havet, vi gör dig till kung”. Lundblad ja Universal Music Publishing Aktiebolag nostivat kanteen tekijänoikeusloukkauksesta Silja Linea vastaan Tukholman käräjäoikeudessa. Laulun kustannusoikeudet olivat siirtyneet Universalille.

Käräjäoikeuden mukaan kertosäkeessä “ta mig till havet och gör mig till kung” on yhdistelty useita sanoja yllättävällä ja omaperäisellä tavalla eikä se ole banaali eikä itsestään selvä. Käräjäoikeuden mukaan kertosäe oli riittävän omaperäinen ja se sai tekijänoikeussuojaa.

Silja Linen käyttämä lause erosi ainoastaan vähäisesti kertosäkeestä, ja sen omaleimaiset elementit olivat jäljellä. Silja Linen käyttämä lause loukkasi tekijänoikeutta kertosäkeeseen. Käräjäoikeuden mukaan laulun käyttäminen mainoksessa loukkasi Universalin taloudellisten oikeuksien lisäksi myös Lundbladin moraalisia oikeuksia.

Käräjäoikeus kielsi Silja Linea uhkasakon (500 000 SEK) uhalla käyttämästä edellä mainittua lausetta mainonnassaan. Sen lisäksi se velvoitti yhtiön maksamaan Universalille korvauksena 350 000 SEK ja Lundbladille 50 000 SEK. Lisäksi Silja Linen on korvattava Universalin oikeudenkäyntikulut, jotka olivat yli 300 000 kruunua.

Maksettavaksi tuomitut korvaukset ovat korkeat verrattuna aikaisempaan sekä suomalaiseen että muuhun pohjoismaiseen oikeuskäytäntöön. Käräjäoikeus perusteli korvausten suuruutta sillä, että laulu oli sen arvion mukaan erittäin tunnettu Ruotsissa eikä sen käyttämiseen mainoksissa ollut koskaan annettu lupaa. (MLM)

Nätverksmöte 2006 i Nagu
Den 27-29.5.2006 ordnades det Nordiska nätverksmötet för immaterialrätt. Temat för årets möte var “Immaterialrättens utvecklingstendenser – privatisering, konstitutionalisering och kriminalisering”. Finland stod i tur att vara värdland, och platsen för mötet var Nagu i Åbolands skärgård.

Mötet inleddes på torsdag kväll vid juridiska fakulteten vid Turun Yliopisto med en välkomsthälsning av professor Heikki Kulla och professor Niklas Bruun.

Under fredagens lopp presenterades flera intressanta forskningsprojekt. Claes Granmar talade om skyddet för varumärkens värde och diskuterade kring Gillette-fallet. Tuomas Mylly väckte diskussion med sitt anförande “Privatisation of Copyright Law”. Efter lunchen var det Ulla-Maija Myllys tur att presentera sitt forskningsprojekt “Interoperability: Public Policy or Private Ordering?”

Clement Petersen, den enda som höll sin presentation på danska, talade om interimistiska förbud i Danmark. Dagens sista presentation hölls av Petteri Korhonen, vars avhandling behandlar frågan om huruvida parodi utgör intrång i upphovs- och varumärkesrättigheter.

På eftermiddagen ordnades en guidad rundtur i ett soligt men kallt Nagu, och hotellets bastu stod till förfogande för dem som hade lust. Fredagen avslutades med en middag, där det bland annat bjöds på fisk av olika slag samt en och annan specialitet från Nagu.

Lördag morgon inleddes med Johan Axhamns presentation om kompetensfördelningen mellan Sverige och EU i fråga om rättsligt skydd för databaser. Efter detta avslutade professor Jukka Kemppinen mötet med några tankeväckande synpunkter på upphovsrättslagen och patentlagen.

Även om deltagarantalet var något lägre än tidigare år, eftersom mötet råkade sammanfalla med mycket annat, kunde vi som hade möjligheten att vara med ta del av intressanta presentationer och diskussioner. Katariina Sorvari skall ha ett stort tack för ett välorganiserat och givande nätverksmöte.
(Pia Björkwall)