Lyhyesti

Muistitko uudistaa tavaramerkkisi?

(IPRinfo 1/2012)

Hilma-Karoliina Markkanen

Tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta merkin rekisteröintipäivästä. Tavaramerkin haltijan tuleekin uudistaa tavaramerkkinsä kymmenen vuoden välein saadakseen merkilleen jatkuvaa suojaa. Uudistaminen tapahtuu maksamalla uudistamismaksu. Uudistamista on haettava kirjallisesti rekisteriviranomaisena toimivalta Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH), mikäli rekisterimerkintöihin halutaan tehdä uudistamisen yhteydessä vaikkapa muutos. Viime vuosina tavaramerkkien haltijoille on tarjoutunut asiassa yllättävääkin apua.

Rikollista toimintaa
Lukuisat suomalaisen tavaramerkin haltijat saivat vuonna 2004 erikoista postia itävaltalaiselta Trademark Publisher GmbH -yhtiöltä. Yhtiön toimitusjohtaja oli tehtaillut yhtiön nimissä yli 6600 ulkoasultaan erehdyttävästi laskua muistuttavaa ja esitäytetyn tilisiirtolomakkeen sisältävää asiakirjaa, jotka todellisuudessa olivatkin palvelua koskevia hyväksyntäsopimuksia. Yhtiön toiminta-ajatuksena oli ylläpitää kotisivuillaan tietokantaa eri maissa rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

Myöhemmin toimitusjohtaja ja yhtiö vetosivat siihen, että kirjeiden tarkoituksena oli ollut markkinoida tätä yhtiön tosiasiallisesti tarjoamaa palvelua. Kirjeen asettelu, kirjasintyypit, tunnukset ja värit loivat kuitenkin vahvan vaikutelman siitä, että kyse oli vastaanottajan tavaramerkin rekisteröintiin perustuneen tai rekisteröinnin voimassa pysyttämiseen liittyvän maksun perimisestä.

Korkein oikeus (KKO) piti 21.10.2011 antamassaan ratkaisussa (KKO:2011:84) kirjeitä sisältönsä ja ulkoasunsa vuoksi tarkoituksellisesti harhaanjohtavina. Syyttäjän mukaan toimitusjohtajan tarkoituksena oli ollut erehdyttää vastaanottajat luulemaan maksun menevän PRH:lle tai muulle viranomaistaholle. KKO pysytti hovioikeuden aiemman tuomion, jossa vastaaja oli tuomittu törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen ja suorittamaan asianomistajille vahingonkorvauksia.

Epäilyttäviä muistutuksia
Epäilyttäviä muistutuskirjeitä on lähetetty PRH:n tavaramerkkirekisterissä erääntyvien rekisteröintien haltijoille, sekä PRH:n mukaan myös sellaisille rekisteröintien haltijoille, joiden merkkien uudistaminen ei ole ollut lainkaan ajankohtaista. Yritykset ovat esiintyneet muun muassa nimillä STM – Suomen Tavaramerkit ® ja Suomen Tavaramerkkirekisteri Oy.

Yksi muistutuskirjeitä lähettäneistä yrityksistä on ollut Suomen Tavaramerkkirekisteröinti Oy – Finska Varumärkesregistrering Ab (STR), jonka toiminnan päätavoitteena on yhtiön kotisivujen mukaan “muistuttaa ja avustaa yrityksiä tavaramerkkien uusimisessa”. Yhtiön toimintatapana on ollut lähettää tavaramerkin haltijalle muistutus merkin uusimisesta merkin ollessa umpeutumassa. Omien sanojensa mukaan yhtiö tarjoaa tässä yhteydessä vastaanottajalle palveluaan.

Yksinkertaisimmillaan tavaramerkin uudistaminen onnistuu maksamalla 235 euron suuruinen uudistamismaksu suoraan PRH:n tilille. STR tarjosi puolestaan vastaanottajalle uusimispalveluksiaan 1490 euron hintaan.

Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2011:84)