Lyhyesti

Vertailla saa, kunhan ei mene sekaisin
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) antoi kesäkuussa 2008 Court of Appealin (Englanti ja Wales) pyynnöstä ennakkoratkaisun (C-533/06) tavaramerkkidirektiivin (84/450/ETY) ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin (97/55/EY) tulkinnasta. Pyyntö koski kilpailijan tavaramerkin käyttöä vertailevassa mainonnassa.

Brittiläinen matkapuhelinoperaattori O2 oli nostanut kanteen toista matkapuhelinyrittäjää H3G:tä vastaan, kun tämä oli käyttänyt yhtiöiden hintoja vertailleessa mainoksessaan O2:n kuvatavaramerkkiä (siniset kuplat) muistuttavaa merkkiä (mustavalkoiset kuplat). Court of Appeal kysyi, saiko tavaramerkin haltija kieltää kilpailijalta tällaisen merkkinsä käytön, vaikka siitä ei aiheutuisi sekaannusvaaraa.

EYT katsoi, että mainontadirektiivin perusteluissa kilpailijan tavaramerkin käyttöä pidettiin vertailevassa mainonnassa sallittavana. Ratkaisun mukaan kilpailijan tavaramerkin käyttö on sallittua, kunhan käyttö ei aiheuta mainosyleisön keskuudessa sekaannusvaaraa. (VS)

Iskulause voi olla erottamiskykyinen tavaramerkki
Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi 17.12.2008 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja sen valituslautakunnan päätökset, joilla oli hylätty Diners Clubin tavaramerkkihakemukset iskulauseille “Yrityksille, jotka vaativat enemmän”, “Sinulle, joka vaadit enemmän”, “Teille, jotka vaaditte enemmän” ja “Ihmisille, jotka vaativat enemmän”.

PRH:n mukaan kukin merkki oli erottamiskyvytön, koska se on hakemuksen tuotteille (maksukorteille ja rahoituspalveluille luokissa 9,16 ja 36) yleisesti käytetty mainoslause, joka siksi tulee pitää vapaana kenen tahansa käytettäväksi. Lisäksi siltä puuttui omaperäisyys.

Viitaten Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytäntöön ja harmonisoinnin tarpeeseen myös rekisteröintipäätöksissä KHO kuitenkin muistutti, että jos mainoslausetta pidetään erottamiskyvyttömänä, koska sitä käytetään yleisesti, tämä näkemys edellyttää näytön esittämistä. Haetut sanamerkit eivät kuvaile mitään tuotteita. Säädökset eivät liioin edellytä tavaramerkiltä omaperäisyyttä. Näillä perusteilla KHO palautti asian virastoon uudelleen käsiteltäväksi. (phh)