Lyhyesti

(IPRinfo 1/2006)

Korkeakoulukeksintöjä Ruotsissa
Korkeakouluissa syntyneiden keksintöjen oikeudet puhuttavat Ruotsissakin. Marraskuussa 2005 ilmestyi mietintö Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95). Työryhmän puheenjohtajana toimi professori Marianne Levin Tukholman yliopistosta. Jäseniä oli 11, ja he edustivat sekä yliopistomaailmaa että yrityksiä. Sihteereitäkin työryhmällä oli kolme.

Tuloksena oli perusteellinen selvitys keksintöihin liittyvästä tilanteesta korkeakouluissa. Mietinnössä on käsitelty korkeakoulujen tehtävää, valtion viranomaisen oikeustoimikelpoisuutta, korkeakoulujen julkisuusperiaatetta, patentti- ja tekijänoikeutta sekä luonnollisesti työsuhdekeksintöjä koskevia säännöksiä.

Työryhmä esittää kahta vaihtoehtoista ratkaisumallia. Toisessa vaihtoehdossa säilytettäisiin työsuhdekeksintölaissa oleva tutkijapoikkeus, mutta tutkijoille luotaisiin velvollisuus ilmoittaa tutkimuksen yhteydessä syntyneistä keksinnöistä korkeakoululle. Vaihtoehto korostaa tutkimuksen riippumattomuutta ja turvaa ainoastaan sen, että korkeakoulu saa tiedon keksinnöistä. Tiedon perusteella korkeakoulu voi ryhtyä neuvottelemaan oikeuksista, mikäli pitää sitä tarpeellisena.

Toisen vaihtoehdon mukaan korkeakouluille annettaisiin mahdollisuus saada oikeudet sellaisiin keksintöihin, jotka liittyvät korkeakoulun toimintaympäristöön ja joilla on kytkentä tutkijan asemaan tai tosiasialliseen tutkimukseen. Selvityksen mukaan tämän vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää erillisen lain säätämistä.

Työryhmä toteaa myös, että perustiedot tutkimusaineistoon liittyvistä immateriaalioikeuksista, julkisuusperiaatteen toimivuudesta korkeakouluissa, salassapidosta ja sopimusvelvoitteista ovat tarpeellisia, jotta korkeakoulut voivat lisätä tulosten hyödyntämistä. Mietinnössä pidetäänkin välttämättömänä, että tutkijankoulutukseen sisällytetään pakollisena myös tätä koskeva koulutus. (MLM)

Jäljittely nakertaa innovaatioita
Tuotteiden ja palveluiden laiton jäljittely on kasvava ongelma, joka uhkaa eri maiden kilpailukykyä ja vaarantaa investointeja ja innovaatiota, toteavat kansainväliset yritysjohtajat Jean-René Fourtou (VivendiUniversal), Eric Nicoli (EMI), Steven A Ballmer (Microsoft), Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé), David Iakobachvili (Wimm-Bill Dann Foods) ja Andrew Witty (GlaxoSmithKline) G8-teollisuusmaiden päämiehille ja Euroopan unionille äskettäin osoittamassaan avoimessa kirjeessä. Eri mailta vaaditaan tiukempia toimia puuttua laittomaan jäljittelyyn. Pelkästään Euroopan arvioidaan menettävän 8 prosenttia vientituloistaan ja jopa 100 000 työpaikkaa vuodessa tuoteväärennösten johdosta.

Yritysjohtajien vetoomus on osa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n käynnistämää koko elinkeinoelämän yhteistä kampanjaa Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), jolla halutaan lisätä painetta niitä valtioita kohtaan, jotka eivät noudata kansainvälisiä teollis- ja tekijänoikeussitoumuksia. Samalla halutaan lisätä tietämystä laittoman jäljittelyn aiheuttamista ongelmista ja vaikuttaa siihen, ettei niihin yleisesti suhtauduttaisi välinpitämättömästi.

ICC:n kampanjassa ovat mukana useat merkittävät eri toimialoilla toimivat yritykset ja järjestöt maailmanlaajuisesti. ICC:n mukaan kyseessä ei ole enää media- tai vaateteollisuuden ongelma. Mikään toimiala ei ole suojassa piratismilta, sillä markkinoilta on löytynyt mm. autojen, lentokoneiden ja muiden laitteiden ja niiden varaosien jäljitelmiä. Myös suomalaisten elintarvike- ja kiuasvalmistajien tuotteiden laittomia jäljitelmiä on löydetty markkinoilta.

ICC julkaisi elokuussa 2005 selvityksen Intellectual Property – Source of innovation, creativity, growth and progress, jossa arvioidaan aineettoman omaisuuden merkitystä innovaatioiden, luovuuden ja talouskasvun kannalta. Selvityksessä käsitellään myös yhteiskunnan kannalta niitä haittavaikutuksia, joita teollis- ja tekijänoikeuksien heikko suoja voi aiheuttaa. BASCAP-kampanja jatkuu eri muodoissa vuoden 2006 aikana.

[Huom. Tämä juttu on julkaistu vain verkkoversiossa].

Lisätietoja: ICC:n Suomen osasto, pääsihteeri Timo Vuori.
http://www.iccwbo.org/bascap