Lisensoinnissa korostuu asiantuntemus

(IPRinfo 1/2004)

Henkiseen omaisuuteen ja erityisesti teollisoikeuksien käyttöön perustuva kauppa on maailmassa jatkuvasti kasvussa. Sen osana lisensointi on muodostunut yhä tärkeämmäksi innovatiivisuuden kasvun, globalisoitumisen ja verkottumisen myötä. Näin ollen on oleellista kehittää ja varmistaa teknologian siirtoon ja erityisesti lisensointiin liittyvää osaamista ja asiantuntemusta kaikkialla maailmassa.

Tätä tarkoitusta varten perustettiin USA:ssa jo vuonna 1965 yleishyödyllinen yhdistys LES eli Licensing Executives Society. Se on kasvanut maailmanlaajuiseksi lisensoinnin edistämis-, yhteistyö- ja vaikuttajaorganisaatioksi. LESin jäseninä on teknologian siirrosta ja lisensoinnista kiinnostuneita henkilöitä.

Mukana on mm. yritysjohtajia erikokoisista yrityksistä, teknologia- ja teollisoikeusjohtajia, tiedemiehiä yliopistoista, teknologiakeskusten edustajia, rahoittajia ja pääomasijoittajia, lakimiehiä ja julkisen vallan edustajia, eli asiantuntijoita hyvin monelta eri sektorilta.

30 alueellista yhdistystä

Emo-organisaationa on nykyisin LES International eli LESI, joka koordinoi ja valvoo alueellisten LES-yhdistysten toimintaa. Alueellisia yhdistyksiä on 30 ja muutama uusi on perusteilla. Pohjoismaat – Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska – ovat vuonna 1970 perustaneet yhteisen LES- Scandinavian. Siinä on nyt 510 jäsentä, joista 110 Suomesta.

Hallituksessa on edustajat Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta – suomalaisina edustajina ovat Kari Sipilä ja Jan-Anders Wik. Koko maailmassa LESiin kuuluu alueellisten yhdistysten kautta 11000 jäsentä 85 eri maassa.

LES-Scandinavia on itsenäinen yhdistys. Sen tavoitteena on sääntöjen mukaan toimia ammatillisena ja kouluttavana organisaationa. Se edistää teknologian siirtoa ja lisensointia sekä myötävaikuttaa jäsenten osaamismahdollisuuksien ja koko alan kehittymiseen. Tätä toteutetaan mm. järjestämällä kongresseja, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä työryhmätyöskentelyllä, lausunnoilla ja julkaisutoiminnalla.

LES edistää jäsenten verkottumista ja kansainvälisiä kontakteja. Yhdistys myös tiedottaa alan asioista julkisuuteen ja päätöksentekijöille sekä tuo esille lisensoinnin, teknologian siirron ja teollisoikeuksien käytön kasvavan merkityksen.
Yhdyssiteenä toimii myös jäsenmaksuun kuuluva korkealuokkainen alan julkaisu Les Nouvelles, joka ilmestyy neljännesvuosittain.

Näyttäviä tapahtumia LESIn työskentelyssä ovat vuosittaiset maailmankongressit, joissa on 400-600 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Asiatiedon ja lisensoinnin uusien näkymien lisäksi yhteyksien solmiminen ja vanhojen tuttavuuksien vahvistaminen ovat kongressin tärkeä osa.

Pohjoismaat hoitivat upeasti maailmankongressin Oslossa kesällä 2003. Mukana oli Irakin sodan matkustusriskistä huolimatta 540 osallistujaa ja järjestäjät saivat erinomaisen palautteen esityksistä, kontakteista ja järjestelyistä. Kevään 2004 Pariisin konferenssin jälkeen vuorossa ovat vuonna 2005 München ja 2006 Soul Etelä-Koreassa.

Uusinta lisensointitietoa Tampereelta

Alueelliset LESit järjestävät niinikään vuosittain kongressit, ja lisäksi kongresseja on joskus maanosittain. LES-Scandinavian seuraava kongressi järjestetään 29. – 31.8.2004 Tampereella, Tampere-talossa. Kongressin teemana on “Innovaatioista lisensointiin”, jota tarkentaa alaotsikko “Luovuus ja innovaatiot ovat menestyksen avaimet, kun ainoa pysyvyys on jatkuva muutos”.

Puhujina ovat mm LESIn presidentti, ruotsalainen juristi Jonas Gulliksson ja Sitran uusi yliasiamies Esko Aho. Aho käsittelee puheenvuorossaan luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä strategioita. Värikäs innovaatioiden ja busineksen edistäjä, tohtori ja menestyskirjailija Kjell A. Nordström Tukholman kauppakorkeakoulusta syventyy uusimman kirjansa aiheen mukaisesti karaokekapitalismiin lisensoinnissa. Kongressiin liittyy lisensointikurssi case-esittelyineen sekä yrityskäynti Tamrockissa ja tutustuminen mm Vapriikkiin. LES-Scandinavian vuosikokous on kongressin aikana.

Kongressien lisäksi LES-Scandinavia järjestää Pohjoismaissa hallituksensa kokouksen yhteydessä maksuttomia miniseminaareja. Niissä on käsitelty teollisoikeuskoulutusta syksyllä 2003 Helsingissä ja teollisoikeuksien kaupallistamista keväällä 2004 Kööpenhaminassa.

Henkiseen pääomaan perustuvan maailmankaupan ennustetaan lähivuosikymmeninä ylittävän tavarakaupan määrän. Lisäksi lisensoinnin piiriin tulee jatkuvasti uutta kaupattavaa ja sovittavaa. Näitä ovat mm. palvelualan, tietotekniikan, median tai muun liiketoiminnan kehitykseen perustuvaa osaamista perinteisten tuotteiden, menetelmien ja tekijänoikeuksien lisensoinnin lisäksi. Liiketoiminnan laajentaminen ja kansainvälistyminen antavat paremmat mahdollisuudet suomalaisyritystenkin kasvulle ja menestykselle.

Kari Sipilä
Future Innovations
LES-Scandinavia President-Elect

Linkkejä ja lisätietoa:
Licensing Executives Society LES
http://www.lesi.org/

Tietoa LES-Scandinaviasta:
http://www.les-scandinavia.org/

Lisätietoja voi tiedustella myös suoraan LES-Scandinavian hallituksen suomalaisilta edustajilta:
k.sipila@luukku.com

ja
jan-anders.wik@roschier.com