Liikesalaisuussuoja Japanissa lounaskokouksen aiheena

(IPRinfo 1/2001) – uutinen

IPR University Center järjesti helmikuussa lounaskokouksen, jossa japanilainen tutkija Kazumasa Soga piti kiinnostavan esitelmän liikesalaisuussuojasta Japanissa. Soga työskentelee tällä hetkellä tutkijana Ruotsissa. Aikaisemmin hän on harjoittanut tutkimusta Japanissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Soga vertaili esityksessään eri maita keskenään. Koska japanilainen järjestelmä ei liitä rangaistuksia yrityssalaisuuksien suojaan, ovat sopimukset oleellisia välineitä liikesalaisuuksien suojaamisessa Japanissa. Sogan mukaan perusongelma japanilaisessa järjestelmässä on se, että siellä ei aineetonta omaisuutta pidetä omaisuutena (intangibles – not property).

Liikesalaisuuksia suojataan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien säännösten mukaan, mutta säännökset ovat aukolliset – ainakin eurooppalaisesta näkökulmasta. Joissakin tilanteissa voidaan kuitenkin turvautua yleiseen vahingonkorvausoikeudelliseen suojaan.

Soga valmistelee lisensiaatintyötään ”Unsolved Problems in the Legal Protection of Trade Secrets in Japan: A Comparative Study of English and German Law.”

Lounastilaisuudessa oli asiantuntijoita oikeuslaitoksesta, elinkeinolämän piiristä, erityisesti media- ja telealalta sekä yliopistoista. Asiasta käytiin valaiseva ja kiinnostava keskustelu.