Läpileikkaus täytäntöönpanosta

(IPRinfo /2010)

Arvosteltu teos: Xuan Li, Carlos M. Correa (ed.): Intellectual Property Enforcement – International Perspectives. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK. p. 239. ISBN 978 184844 663 2

Immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon (enforcement) liittyvät kysymykset ovat nousseet ykköspuheenaiheeksi IPR-maailmassa. Varsinkin kehittyneet maat ovat panostaneet enforcement-kysymysten tehostumiseen ja TRIPs-sopimuksen vahvistamiseen.

Kirjoittajista osa työskentelee The South Centre -nimisessä organisaatiossa, joka hallitusten välisen sopimuksen perusteella toimii kehitysmaiden ajatushautomona (think tank). Kirjoittajien joukossa on myös diplomaatteja, tutkijoita ja professoreita.

Kirja perustuu kahteen The South Centre -organisaation järjestämään kansainväliseen immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa koskevaan symposiumiin. Kirja jakaantuu kolmeen osaan: ensin tarkastellaan meneillä olevaa enforcement-keskustelua ja sen kansainvälisen hallinnoinnin muuttuvia suuntauksia, toisena tarkastelun kohteena on muutama viimeaikainen asiaa koskeva oikeudenkäynti ja kolmantena kokonaisuutena etsitään kehitysmaille parasta strategiaa enforcement-kysymyksen osalta.

Kirjasta saa varsin hyvän läpileikkauksen enforcement -kysymykseen, kun sitä tarkastellaan kehitysmaiden näkökulmasta. Kritiikki kohdistuu kehittyneiden maiden tapaan tulkita kansainvälisiä sopimuksia ja pyrkimykseen siirtää vastuu täytäntöönpanosta viranomaisille.

Kiinnostavaa on lukea esimerkiksi Maailman tullijärjestön (World Custom Organisation, WCO) kasvavasta merkityksestä immateriaalioikeuksien toteutumisessa. Kirja osoittaa, että asioilla on aina vähintään kaksi puolta.

Immateriaalioikeusjärjestelmän kehittäminen edellyttää eri kehitystasolla olevien valtioiden etujen huomioon ottamista ja yhteensovittamista. Tehtävä edellyttää mahdollisimman hyvää ymmärrystä eri osapuolten näkemyksistä. Suosittelen kirjan lukemista kaikille.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center