L.I.D.C. – International League of Competition Law

(IPRinfo 4/2001)

L.I.D.C. on kansainvälinen järjestö, joka ensisijaisesti kerää yhteen kilpailukysymyksistä kiinnostuneita lakimiehiä.Yhdistyksen lyhenne tulee ranskankielisestä nimestä La Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, vaikkakin enemmistön ja kokouksien kielenä nyttemmin on englanti, aivan kuten monessa muussa kansainvälisessä järjestössä. Itse asiassa järjestö on kolmikielinen, saksan ollessa tämä kolmas (Internationale Liga für Wettbewerbsrecht). Järjestön päämaja on Sveitsissä, Lausannessa.

Järjestön puitteissa järjestetään vuorovuosina kongressi ja opintopäivät, Study Days. Tämän vuoden Study Days pidettiin Prahassa lokakuun 4.-6. päivinä. Kiinnostuneena päivien ohjelmista otin niihin osaa. Osallistujia oli noin 140, kaikkiaan 23 maasta. Suomesta ei itseni lisäksi muita osanottajia ollut. Ruotsistakin tuli vain 3 ihmistä, Tanskasta 2 eikä Norjasta ketään!
Seminaarissa käsiteltiin neljää ennakolta valmisteltua kysymystä, joiden otsikot olivat:
– Should any special considerations be taken into account in the application of competition law to sport and, if so, which and to what extent?
– Should the media be the subject of special treatment under either competition law or unfair competition law?
– Should competition authorities be authorized to intervene in procedures relating to competition problems, especially when they are brought before ordinary courts of law?
– Do the rules relating to domain name registrations operate in a manner which promotes the advancement of e-commerce? Do they infringe concepts of competition or unfair competition?

Vilkasta keskustelua

Jo kysymysten otsikot osoittavat järjestön käsittelemien kysymysten läheistä kytkentää myös immateriaalioikeuteen. Mielipiteiden vaihto oli vilkasta, ja vähäinen osanottajamäärä huomioon ottaen myös muu sosiaalinen kanssakäyminen oli helppoa ja antoisaa.

Muistaen Prahan merkittävän historian ja kulttuuritaustan ei liene ihme, että iltatilaisuudet järjestettiin kaupungin vanhassa kaupungintalossa, arkkipiispan palatsissa ja Prahan linnassa. Järjestelyistä vastasi TÅ ekin asianajajaliitto sekä viisi prahalaista asianajo- ja patenttitoimistoa, ja ylöspito oli miltei ylenpalttinen, mistä osanottajat olivat kovin kiitollisia.

Pohjoismaat omana ryhmänään

L.I.D.C. koostuu kansallisista tai alueellisista ryhmistä. Pohjoismaat kuuluvat yhteiseen ryhmään Nordic Countries. Lisätietoja järjestöstä ja siihen liittymisestä saa pääsihteeriltä, Christina Nylander, Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Kungsgatan 48, S-111 35 Stockholm, fax +46-8-7967533, sähköposti: mailbox@marketlaw.com.

Nordic Countries -ryhmän L.I.D.C.:n johtajana toimii tällä hetkellä tukholmalainen asianajaja Giovanni Gozzo. Keskustellessani hänen kanssaan pohjoismaalaisten osanottajien vähäisestä määrästä, Gozzo valitti ryhmän vähäistä tunnettuisuutta ja totesi, että erilaiset muut kansalliset ja kansainväliset järjestöt ovat jättäneet L.I.D.C.:n tavallaan pimentoonsa. Erityisesti Gozzo toivoi suomalaisilta suurempaa aktiviteettia, olkoonkin että suomalaisia jäseniä on järjestössä kuitenkin jonkin verran.

L.I.D.C. järjestää kongressinsa ensi vuoden syyskuussa Sveitsissä, Montreux’ssa. Ensikertalaisena mukanaolijana voin lämpimästi suositella osanottoa alasta kiinnostuneille kollegoille ja muille asianharrastajille.
Järjestö julkaisee myös neljännesvuosittain ilmestyvää lehteä Revue Internationale de la Concurrence / International Review of Competition Law. Viimeisestä numerosta löytyvät miltei kaikki Prahassa käsiteltyjen keskustelukysymysten raporttiyhteenvedot. Ne ovat myös järjestön väliaikaisella kotisivulla osoitteessa: http://www.ligue.org/.

Peter Backström
Asianajaja
Asianajotoimisto Backström & Co Oy