Konferenssi piratismista ja tuoteväärennöksistä

(IPRinfo 2/2001) – uutinen

Ruotsi on Euroopan unionin puheenjohtajakaudella kiitettävästi pyrkinyt edistämään immateriaalioikeuksien sääntelyä ja käsittelyä Euroopan yhteisössä. Ruotsin puheenjohtajakaudella hyväksyttiin lopulta pitkään valmisteltu direktiivi informaatioyhteiskunnan tekijänoikeuksista. Niinikään on Ruotsi määrätietoisesti pyrkinyt edistämään yhteisöpatenttia ja mallia koskevien asetusten valmistelua.

Huhtikuussa (22.-24.4.2001) Ruotsissa järjestettiin laaja tuoteväärennöksiä ja piraattitoimintaa koskenut seminaari. Siinä käsiteltiin muun muassa komission toimintaa tällä alueella, mutta korkeatasoinen seminaari tarjosi myös oivallisen tilaisuuden Euroopan yhteisön, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja muiden tahojen väliseen vuoropuheluun.

Esillä olivat paitsi yleiset tuoteväärennöksiin liittyvät kysymykset myös erityisalojen kuten lääketeollisuuden, tietotekniikan, musiikkialan erityiskysymykset. Varsin keskeisesti esillä oli myös Euroopan unionin laajentumisnäköalat ja piratismi.

Keskustelu osoitti, että on vaikeata erottaa piraattitoiminta ja muu lainvastainen toiminta toisistaan. Mikäli halutaan poikkeuksellisen tehokkaita toimia piratismia vastaan, on syytä välttää sekoittamasta piratismikeskusteluun asioita, jotka eivät tähän yhteyteen kuulu. Niinpä keskusteluun lääkkeistä ja tuoteväärennöksistä tulisi välttää sekoittamasta rinnakkaistuontiongelmaa jne.

Piratismin vastaista toimintaa tarvitaan ja sitä on tehostettava kansainvälisesti, oli selkeä Tukholman-konferenssin johtopäätös.

Useimmat Tukholman konferenssin alustukset ja puheenvuorot löytyvät verkosta