Käsiteltävä varoen

(IPRinfo 1/2009)

Arvosteltu teos: Lionel Bently, Brad Sherman: Intellectual Property Law, third edition, Oxford Press 2008, 1264 p., ISBN: 978-0-19-929204-2

Järeä immateriaalioikeuden oppikirja on nyt kolmannessa painoksessaan. Tahti on kiivas, sillä ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2001. Teos on erittäin kattava – kaikkiaan 1264 tiheää sivua – katsaus koko immateriaalioikeuden (IPR) kenttään. Alan tapauksia ja kehitystä on seurattu syksylle 2008.

Suuri muutos edelliseen painokseen on mm. Euroopan patenttikonventio 2000, josta on aiheutunut melkoinen työ sisällön tarkistamisessa sekä pykälä- ym. viittausten uudistamisessa. Uusia oikeustapauksia on tullut niin ylähuoneesta (House of Lords) kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimista.

Kirjoittajilla on laaja IPR-kokemus. Lionel Bently seurasi vuonna 2004 alan uranuurtajaa William Cornishia Herchel Smith -immateriaalioikeuden professorina Cambridgen yliopistossa. Brad Sherman puolestaan toimii professorina TC Beirne School of Law’ssa Queenslandin yliopistossa.

Kirjaa pidetään yhtenä parhaista koko immateriaalioikeuden kattavista esityksistä, mitä se onkin. Se on kirjoitettu sekä kielellisesti että rakenteellisesti immateriaalioikeudelle epätavallisen selkeästi.

Teoksessa on ratkaistu hyvin valinnan vaikeus, mitä aineistoa ottaa mukaan ja mitä jättää pois. On alueita, joista on kirjoitettu paljonkin, mutta joiden osalta ei kuitenkaan ole riittävää yksimielisyyttä oppikirjassa esitettäväksi.

Teos perustuu Ison-Britannian oikeusjärjestykseen ja lähtökohtiin ja on tarkoitettu lähinnä sikäläisille opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille. Siksi suomalaisen opiskelijan, tutkijan ja ammattilaisen on käsiteltävä teosta varoen, koska kaikkea ei voi hyödyntää, vaikka immateriaalioikeuden sanotaankin olevan hyvin kansainvälinen oikeudenala.

Suomalaisellekin hyvää tietoa löytyy silti paljon. Katsoin mm. mitä kerrotaan epäsuorasta patentinloukkauksesta, ja sitä oli ilo lukea. Toisaalta – mikä on sinänsä ymmärrettävää – nopeasti muuttuvilla IPR-alueilla, kuten ohjelmistopatentit tai creative commons, oikeuskäytäntöä on jo tullut lisää.

Teos on tasapainoinen myös aiheittensa käsittelyn ja laajuuden osalta. Suurimpia osa-alueita on käsitelty noin 300 sivun verran, pienempiä noin sadan, ja käsittely on ryhmitelty samanlaisin periaattein.

Brittiläiselle oppikirjalle tyypillisesti hakemisto-ominaisuudet ovat erinomaiset. Oikeustapauksia on luetteloitu 41 sivun verran, ja niissä on sivuviittaukset. Brittiläisessä oikeusjärjestyksessä oikeustapauksilla on merkittävä ohjaava tulkintavaikutus, joten niitä on käsitelty hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Ennen kaikkea tapausten keskeinen oikeudellinen ratkaisu ja sen merkitys on referoitu selvästi. Vastaavasti on myös luetteloitu UK-, EU- ja kansainvälinen lainsäädäntö viittaussivuineen. Jo viittauslähteiden selaaminen hengästyttää, etenkin kun ajattelee, minkälainen työ on ollut muuttaa ne uuteen painokseen.

Syvällisemmin immateriaalioikeutta harrastaville, tutkijoille ja ammattilaisille teos on välttämätön. Eikä se ole kovin kalliskaan, vain noin 60 euroa.

Seppo Kemppinen
Asianajaja, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy