Kaisa Meriluoto In Memoriam

(IPRinfo 1/2006)
Markkinaoikeuden ylituomari Kaisa Meriluoto kuoli vaikean sairauden murtamana 8.3.2006. Kaisa toimi markkinaoikeuden ensimmäisenä ylituomarina sen toiminnan alusta lukien.

Kaisa työskenteli pitkään Helsingin raastuvanoikeuden 3. osastolla, jonne immateriaalioikeusasiat oli keskitetty. Hän siirtyi markkinatuomioistuimen puheenjohtajaksi 1994. Kun markkinaoikeus perustettiin kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle 2002, Kaisan haastavana tehtävänä oli yhdistää eri toimintatavat yhdeksi kokonaisuudeksi ja luoda perusta tälle uudelle erityistuomioistuimelle.

Kaisan kiinnostus teollisoikeuksiin ei rajoittunut vain viranhoitoon. Hän oli mm. oikeusministeriön edustajana keskusteltaessa Euroopan patenttijärjestelmään liittyvästä oikeudenkäyntijärjestelmästä sekä asiantuntijana kauppa- ja teollisuusministeriön eri työryhmissä.

Lisäksi Kaisa osallistui aktiivisesti alan yhdistystoimintaan. Hän toimi monta vuotta Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry:n varapuheenjohtajana ja Suomen AIPPI-ryhmän hallituksen jäsenenä. Hän osallistui kansainvälisen AIPPIn elimissä käsiteltävien kysymysten kansallisten raporttien valmisteluun ja osallistui Suomen AIPPI ry:n virallisena delegaattina AIPPIn sekä muihin kansainvälisiin teollisoikeuksia koskeviin kokouksiin.

IPR University Centerissä muistamme Kaisa Meriluotoa lämmöllä.