Instituutissa tapahtuu

(IPRinfo 2/2001) – uutinen

Ennen kesälomia on hyvä luoda silmäys myös loman jälkeiseen elämään ja syksyn ohjelmaan. IPR University Center tarjoaa syksyllä 2001 useita mahdollisuuksia tiedon syventämiseen ja immateriaalioikeutta koskevaan keskusteluun osallistumiseen. Seuraavassa poimintoja syksyn ohjelmasta.

IPR University Center koordinoi myös lukuvuodelle 2002 syventävien opintojen projektin, johon on varattu kiintiöt Helsingin ja Turun yliopistoille sekä Helsingin kauppakorkeakoululle ja Svenska handelshögskolanille. Syksyllä järjestetään syventäviä opintoja silmällä pitäen neljä iltapäivää kestävä kurssi, johon myös muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua maksua vastaan. Kurssin ajankohta on 27.9. – 2.10.2001. Luennoitsijoina ovat dosentti Annette Kur ja professori Bernt Hugenholtz. Kurssilla keskitytään tekijänoikeuteen.

Tietokannoista järjestetään iltapäiväseminaari 26.9.2001. Yhtenä luennoitsijana seminaarissa on professori Hugenholtz. Dosentti Kuria on mahdollisuus kuunnella myös tavaramerkkioikeuden ajankohtaiskysymyksiä käsitelevässä iltapäiväseminaarissa, joka pidetään 4.10.2001.

Suomen Akatemia jakoi 11 miljoonaa markkaa immateriaalioikeuteen suunnatussa haussa. Rahaa myönnettiin kaikkiaan kuuteen projektiin vuosille 2001 – 2004 sekä erikseen hankkeiden koordinaatioon. IPR University Centerin johtaja professori Niklas Bruun johtaa kahta projektia eli Intellectual Property Rights in Transition -projektia sekä kaikkia hankkeita koordinoivaa IPR-koordinaatio -projektia.

Tutkimusprojektissa tulee olemaan mukana useita tutkijoita, ja tavoitteena onkin tuottaa sekä lisenssiaatti- että väitöskirjatutkimuksia. Koordinaatioprojektin tarkoituksena on auttaa tutkijoiden välistä yhteistyötä ja auttaa mahdollisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

IPR University Centerin toiminnan laajentuessa on ollut tarpeen myös lisätä henkilöstöä. Instituutissa työskentelee tällä hetkellä pääsihteerin lisäksi päätoimisesti kaksi henkilöä. Informaatikko Päivi Helander vastaa informaatiopalveluiden kehittämisestä ja hoidosta. Suunnittelija Marja Dixonin tehtävänä on erityisesti huolehtia projekteihin liittyvästä käytännön hallinnoinnista. Instituutin johtajana on edelleen professori Niklas Bruun ja pääsihteerinä varatuomari Marja-Leena Mansala.

Mukavaa kesää kaikille!