Innovoiva yhteisö, innostuneet yksilöt. Pääkirjoitus

LehtiarkistoIPRinfo_1-2010 Pääkirjoitus 2.3.2010

(IPRinfo 1/2010)

Erilaisissa viime vuosien raporteissa innovaatioiden syntyminen, innovaatiotoiminta ja innovatiiviset yritykset on nostettu Suomen selviytymisen avaimiksi. Mihin jäi innovoivan ihmisen kannustaminen? Entä maininnat luovan työn suojaamisesta immateriaalioikeuksin? Immateriaalioikeuksia innovaatiotoiminnan olennaisena osana ei viime vuosien raporteissa, ohjelmissa ja päätöslauselmissa ole juuri korostettu.

Muuttaako sosiaalinen media myös innovatiivisuuteen kannustamisen mallit? Verkkoyhteisöjen voima on innostuneissa yksilöissä. Qaiku-keskustelusivustolla tutustunut ryhmä halusi “kokeilla, kuinka hyvin sosiaalisen median keinot sopivat organisoitumiseen, tapahtumien järjestämiseen, tiedon välittämiseen ja ongelmanratkaisuun”. Järjestettävä tapahtuma oli Innovaatiojuna eli matka Pendolinolla Helsingistä Ouluun ja takaisin 13.1.2010.

Järjestelyt sujuivat Qaikussa ilman nimettyä johtajaa tai projektiryhmää. Tehtävät jakaantuivat luontevasti, sponsoreita löytyi ja tiedotus hoitui reaaliaikaisesti verkossa. Lukuisten kirjoitusten perusteella tunnelma oli innostunut ja VR:n hankaluuksista huolimatta 19 tunnin rupeama kului kuin siivillä. VR kokeili samalla langattoman lähiverkon toimivuutta junassa. Niinpä matkantekoa saattoi seurata internetissä, minne “striimattiin” jatkuvasti teksti-, kuva- ja videovirtaa.

Useimmat tämän aivomyrskyn noin 50 osanottajasta tunsivat toisensa vain verkon kautta. Välittömässä kanssakäymisessä ideoita pulppusi ja niiden työstäminen pääsi sopivasti alkuun. Tuloksia nähtäneen vuoden mittaan.

Suomen hallitusohjelmaan 2007 sisältyi sekä innovaatiostrategian että IPR-strategian laatiminen. Hyväksyessään valtioneuvoston innovaatiopoliittisen selonteon 20.5.2009 eduskunta edellytti ensinnäkin, että hallitus ilmoittaa keväällä 2010 toimista, joilla se aikoo panna täytäntöön innovaatiopolitiikan linjaukset, ja toisekseen, että resurssit turvataan ja tutkimusrahoitusta nostetaan. IPR-strategiassa, joka laadittiin osana kansallisen innovaatiopolitiikan vahvistamista (2009), on noin 60 konkreettista toimenpide-ehdotusta immateriaalioikeuksien paremmaksi hyödyntämiseksi. Kuitenkaan konkreettista IPR-strategiaa ei edelleenkään ole integroitu innovaatiostrategian toteuttamiseen.

Suomen innovaatiojärjestelmästä puuttuukin koordinaatio: kaikki tekevät tahoillaan samoja asioita. Järjestelmä kaipaakin systemaattista uudistusta. Näin arvioi kansainvälinen paneeli professori Reinhilde Veugelersin johdolla syyskuussa 2009. Työryhmän mukaan seurauksena on resurssien haaskaaminen ja institutionaalinen sekasotku. Yliopistouudistuksen merkitystä innovaatiotoiminnassa korostetaan, mutta ankaraa kritiikkiä saa ammattikorkeakoulujen kehittäminen tutkimukseen suuntautuviksi. Koulutuksessakin tulisi välttää resurssien tuhlaamista!

Veugelers korostaa, että innovaatiopolitiikassa tulisi kannustaa yksilöitä ja heidän aloitteitaan eikä niinkään tukeutua vakiintuneisiin organisaatioihin. Suomessa kaikki pyritään institutionalisoimaan. Tässä kohtaa sosiaalinen media astuu kuvaan – vai astuuko?

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center