Innovaatioilla ei pörssikursseja heilutella

(IPRinfo 3/2002)

Yritykset harjoittavat tuotekehittelyä ja tutkimusta tehdäkseen niiden avulla tulosta. Tavoitteena on, että riskit muuttuvat ennen pitkää rahaksi. Sijoittajia ei kuitenkaan pelkkien innovaatioiden avulla vakuuteta. Analyytikot kiinnittävät enemmän huomiota innovaatioiden mahdollisuuksiin luoda voittoa ja kassavirtaa, sanoo Claës von Heiroth Evli Pankki Oyj:n corporate finance -yksiköstä.

OTK, KTM Claës von Heiroth keskittyy Evlissä yritysjärjestelyihin, esimerkiksi listautumisiin tai yrityskauppoihin. Niiden yhteydessä tehdään aina myös yrityksen arvonmääritys.

– Yhtiön arvostus on näissä järjestelyissä keskeinen tekijä. Aika ajoin niissä joudutaan ottamaan kantaa myös immateriaalioikeuksiin, von Heiroth kertoo.

Hänellä on keskivertoanalyytikkoa paremmat valmiudet immateriaalioikeuksien arviointiin, sillä oikeustieteen opinnoissaan hän erikoistui juuri niihin.

– Aika yleisluonteiseksi ne arvioinnit kuitenkin jäävät, sillä kysymys on usein yritysten hyvin kapeasta teknologisesta erikoisalasta. Yleensä analyytikolla ei ole riittävän laajaa erikoisosaamista syvällisen analyysin tekemiseen siitä, von Heiroth sanoo.

– Lähinnä voidaan arvioida, kuinka suuri merkitys jollakin tietyllä oikeudella on yhtiön liiketoimintaan: mitä se pystyy sillä ehkä saavuttamaan tai suojaako se yhtiön markkina-asemaa tai kilpailuetua. Patenttisalkun koko on myös yksi mittari yhtiön tuotekehitystyön laadusta ja laajuudesta.

Joissakin erikoistapauksissa yksittäisillä innovaatioilla saattaa von Heirothin mukaan olla merkitystä. Esimerkiksi tietoturva-alalla keskeisen algoritmin suojauksella voi olla merkitystä yrityksen menestymisen kannalta.

– Yritysanalyyseissä käytetään kuitenkin yleisiä arvonmääritysperusteita kuten kassavirtaan tai vertailuyhtiöiden kertoimiin perustuvia menetelmiä.

– Poikkeustapauksissa jollakin immateriaalioikeudellisella seikalla voi olla tässä merkitystä. Sijoittajat ovat nyt hyvin konservatiivisia ja antavat enemmän painoarvoa lähitulevaisuuden kassavirralle kuin tuleville, enemmän tai vähemmän epävarmoille kehitysmahdollisuuksille.

Pikavoittojen aikaan

Joitakin vuosia sitten, paljon puhutun IT-huuman aikana, sijoittajat olivat taipuvaisempia suurempaan optimismiin yksittäisten innovaatioiden osalta. Markkinoilta etsittiin tuolloin pikavoittoja. Nyt karu todellisuus on karsinut suurimmat odotukset.

– Jos joku tuo esiin jonkin innovaation, se ei sinänsä riitä yrityksen arvon nostamiseen. Pitää myös näyttää miten siitä saadaan rahaa, ja mielellään osan tästä kassavirrasta pitäisi olla jo toteutunut. Useimmissa tapauksissa kestää pitkään, ennen kuin innovaatio alkaa näkyä tilinpäätöksen viimeisillä riveillä.

– Innovaation arvo tulee ajan myötä bisneksen kautta, von Heiroth kuvaa markkinavoimien ajattelutapaa.

– Eri asia on, että suuryritykset voivat generoida kassavirtaa myös esimerkiksi non core -patentteja lisensioimalla tai myymällä niitä muille yrityksille. Non core -patenttien taloudellisessa hyödyntämisessä amerikkalaiset yritykset ovat asiantuntijoiden arvioiden mukaan selvästi eurooppalaisia edellä.

Risto Paananen