Innovaatioiden tukipalvelut yliopistoissa

(IPRinfo 3/2001) – uutinen

Toukokuussa 1999 aloitettiin yliopistojen rehtoreitten aloitteesta kehittämisprojekti ”Innovatiivisen toiminnan tukipalvelut yliopistoissa”. Projektin rahoittajana oli Sitra, ja sen vastuullinen vetäjä oli Teknillinen korkeakoulu. Projektin johtoryhmän puheenjohtajana oli Tampereen teknillisen korkeakoulun rehtori Jan-Thure Eriksson.

Projektiryhmä julkaisi 5.6.2001 loppuraporttinsa ja suosituksensa. Suosituksiin liittyy se, että tutkimusprojekteihin osallistuvat tutkijat siirtävät projektiin liittyvät oikeutensa kirjallisesti yliopistolle siinä laajuudessa kuin tutkimussopimus edellyttää.