Immateriaalioikeuden tietopaketti yrityksille.

(IPRinfo 3/2008)


Arvosteltu teos: Pirkko-Liisa Haarmann, Marja-Leena Mansala: Immateriaalioikeuden perusteet. Talentum, Helsinki 2007, s. 182, ISBN 978-952-14-0649-2

“Immateriaalioikeuden perusteet” esittelee immateriaalioikeudet ja kuvaa niiden keskeisen sisällön. Kirja kertoo, millä edellytyksillä suoja oikeuksille on saatavissa ja miten oikeudet hankitaan.

Immateriaalioikeuksien tärkeyttä perustellaan vakuuttavasti, ja johdannossa esitetyt kauhukuvat yrityksen hallitsemattomasta immateriaalioikeusstrategiasta herättävät lukijan todella pohtimaan oikeuksien merkitystä yritykselle. Johdanto kokonaisuudessaan antaa hyvät taustatiedot immateriaalioikeuden kentästä.

Kirjoittajat pyrkivät antamaan yritykselle perustiedot siitä, kuinka hallinnoida ja hyödyntää omia immateriaalioikeuksiaan ja välttää loukkaamasta muiden oikeuksia.

Lupaus täytetään kirjan loppupuoliskolla, jossa lisäksi käsitellään lyhyesti markkinointi- ja kilpailuoikeuden suhdetta immateriaalioikeuksiin sekä immateriaalioikeuksia koskevan strategian alkeita. Kirjan painopisteen olisi toivonut sijoittuvan enemmän tälle alueelle.

Vaikka kirja on selvästi kirjoitettu yrityksen tarpeet huomioon ottaen, antaa se hyvät tiedot myös yksityiselle henkilölle siitä, mitä oikeuksia hänellä on ja kuinka puolustaa niitä.

Käsitteet avautuvat maallikollekin
Suurin osa käsitteistä on asiayhteydessään selitetty hyvin, ja kirjan asiahakemisto ansaitsee erillisen maininnan. Siitä löytyvät melko täydellisesti viittaukset käytetyille termeille, mikä auttaa etenkin oikeudellisiin käsitteisiin perehtymätöntä lukijaa löytämään nopeasti tarvittavat selitykset.

Kirja nostaa jo tekstissä esiin lisätiedon lähteitä. Lukijan kiinnostus asiaa kohtaan on otettu erinomaisesti huomioon myös lisäämällä kirjaan liite oikeudellisen tiedon informaatiolähteistä.

Kaiken kaikkiaan kirja on erittäin helppolukuinen ja looginen kokonaisuus. Oman haasteensa kirjoittajille varmasti luovat laissa esiintyvät poikkeuksien poikkeukset, jotka he ovat onnistuneet ilmaisemaan ymmärrettävästi ja selittämään syyt niiden takana.

Oikeuskäytäntö ja päätökset asiayhteydessä tukevat hyvin tekstiä. Kirjasta löytyy muutama selventävä tai lisäinformaatiota antava taulukko, mikä kuitenkin visuaalisen lukijan kannalta on aivan liian vähän. Osa kirjan sisällöstä olisi mahdollista havainnoida kuvin ja kaavioin tekstin lisäksi.

Riikka Salonen
Diplomi-insinööri