IPR-tietoutta itänaapurissa

(IPRinfo 1/2010)

Ainakin ajatus yliopistojen välisestä IPR-yhteistyöstä jäi itämään pohjoismaisen valistushankkeen tuloksena.

Suomen Itämeri-instituutin koordinoima Pohjoismaiden ja Pietarin kaupungin hanke ”IPR Saint-Petersburg – Enhancing Intellectual Property Rights Competence and Cooperation in Russia (St. Petersburg), Finland, Denmark and Sweden”, päättyi joulukuussa 2009. IPR University Center oli mukana sisältöosaamisella ja järjestämällä Helsingissä kaksi seminaaria.

Ohjelma potkaistiin käyntiin joulukuussa 2007 Porthaniassa, missä hankkeeseen osallistuvien tahojen edustajat – yhteensä noin 40 henkeä – esittäytyivät ja kertoivat roolinsa tässä projektissa. Hankkeen päärahoittaja oli Pohjoismaiden neuvosto.
Hanke jakaantui neljään kokonaisuuteen:

– IPR-järjestelmän kehittämisen edistäminen Pietarissa huomioon ottaen erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, kaupungin viranomaiset sekä IPR asiantuntijat
– Suomen ja Venäjän tullin sekä muiden täytäntöönpanoviranomaisten yhteistoiminnan lisääminen IPR-suojan turvaamiseksi
– Opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille suunnatun IPR-koulutuksen kehittäminen hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa
– Tuoteväärennösten ja piraattituotteiden vastustaminen lisäämällä tietoisuutta suojasta erityisesti nuorison keskuudessa.

IPR University Center osallistui erityisesti IPR-koulutukseen liittyneeseen osioon. Hankkeen yhteydessä toteutettiin kuusi eri seminaaria ja työpajaa, viisi verkostoyhteistyökokousta sekä kolme opintomatkaa. Opintomatkat suuntautuivat Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan. Seminaarit ja työpajat toteutettiin vuorotellen hankkeeseen osallistuvissa maissa.

Valistusta julisteilla
Seminaarien, työpajojen ja opintomatkojen lisäksi tietoisuutta IPR-järjestelmästä pyrittiin edistämään konkreettisin toimenpitein.

Piraattien kitkemiseksi järjestettiin muun muassa nuorisolle suunnattujen konserttien yhteydessä tiedotuskampanjoita, julistekilpailu sekä avattiin piratismista kertova verkkosivu. Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota siihen, että suoja liittyy esimerkiksi musiikintekijöiden toimeentuloon ja koskettaa laajaa joukkoa tekijöitä.

Suomen ja Venäjän tulliviranomaisten välillä vallitsee tiivis yhteistyö. Sitä tuettiin projektin yhteydessä lisäämällä tietoa tuoteväärennöksistä ja piraateista. Hanke lisäsi mahdollisuuksia henkilökohtaisten kontaktien luomiseksi, mikä on avainasemassa yhteistyön onnistumisessa.

Joulukuussa 2009 pidetyssä seminaarissa tulliviranomaisten neuvotteluun osallistui virallisten tahojen lisäksi myös Suomen anti-piratismiyhdistyksen edustaja.

Hankkeen toinen ja neljäs kokonaisuus olivat hyvin käytännönläheisiä. Varsinkin nuorisolle suunnatussa toiminnassa pyrittiin ”katu-uskottavuuteen”.

Koulutuksen riittämättömyys yhteinen huolenaihe
Immateriaalioikeus sisältyy tutkintovaatimuksiin hankkeessa mukana olleissa Pietarin korkeakouluissa, mutta enimmäkseen opetus on painottunut kirjanpidollisiin näkökulmiin.

Juridinen ja taloustieteellinen tarkastelu on ollut vähäistä. Myöskään immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen liittyvät strategiset tai lisensointiin liittyvät kysymykset eivät tule opetuksessa esiin.

Venäläisiä kiinnosti IPR University Centerin annista eniten verkko-opetusohjelma, jonka sisällön instituutti muutama vuosi sitten laati Teknilliselle korkeakoululle. Hankkeen yhteydessä venäläiset osapuolet saivat käyttöoikeuden verkko-opetusohjelmaan, joka käännettiin venäjäksi ja muokattiin Venäjän oikeusjärjestyksen mukaiseksi. Verkko-opetusohjelman suoritti noin 400 opiskelijaa.

Yhteistyömuotona viiden yliopiston yhteinen IPR University Center herätti kiinnostusta. Hankkeeseen osallistuneet yliopistot kokivat yhteistyön tärkeäksi ja pitivät tässä suhteessa instituuttia hyvänä esimerkkinä.

Joulukuussa 2009 pidetyssä päätösseminaarissa ilmeni, että ajatus yliopistojen yhteistyöstä immateriaalioikeuden alueella oli jäänyt itämään, ja sen ensimmäisenä vaiheena pidettiin virtuaalista verkkoon pohjautuvaa yhteistyötä.

Mielenkiintoista oli myös luennoida immateriaalioikeuksista pietarilaisessa yliopistossa. Kuulijoina oli noin 30 opiskelijaa ja opetuskielenä englanti. Yleisö oli kovin hiljaa, mutta tarkkaavaisista ilmeistä päätellen luennon seuraaminen ei tuottanut heille vaikeuksia.

Suomen konsulaatti Pietarissa tarjosi puitteet usealle hankkeen aikana pidetylle seminaarille. Myös päätösseminaari pidettiin konsulaatissa joulukuussa 2009.

Yhteistyötä leimasi kokonaisuudessaan yhteisen kielen puuttuminen. Seminaareissa ja yhteisissä tapaamisissa suomalaiset käyttivät englanninkieltä ja venäläiset äidinkieltään. Simultaanitulkkaus toimi erinomaisesti suuressa osassa seminaareja, mutta työryhmätyöskentelyyn yhteisen kielen puuttuminen vaikutti. Virallisen ohjelman jälkeisissä sosiaalisissa tilanteissa kävi ilmi, että suurin osa venäläisistä puhui hyvää englantia.

Pohjoismaiset osallistujat ja rahoittajat
-Suomen Itämeri-instituutti (koordinaattori)
-Patentti- ja rekisterihallitus, Suomi
-Tullihallitus, Suomi
-Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, Suomi
-Patentti- ja rekisterihallitus, Tanska
-IPR University Center, Suomi
-CIP – Centre for Intellectual Property Studies, Ruotsi
-Pohjoismaiden ministerineuvosto (päärahoittaja)
-Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomi (aikaisemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) (rahoittaja)

Venäläiset osallistujat ja yhteistyökumppanit
-Pietarin kaupunki, Venäjä (St Petersburg City Government):
— Committee for Justice, Legal Order, and Safety
— Committee on Economic Development, Industrial Policy and Trade
-Organization for control and protection of author’s rights, OKO
-St. Petersburg State University
-St. Petersburg State University of Economics and Finance
-St. Petersburg Chamber of Commerce
-Russian Anti-Piracy Organisation (RAPO)
-St.Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO)
-North West Customs Administration(Russia)
-Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent)
-St. Petersburg Prosecutor’s Office
-Federal Antimonopoly Service, Department for St. Petersburg and Leningrad region

Immateriaalioikeuksia koskeva venäläinen verkkoportaali RUPATENT sisältää tietoa ja linkkejä mm. patenttien ja tavaramerkkien rekisteröintiin ja lainsäädäntöön. Sivut ovat venäjänkieliset:
http://www.rupatent.ru

Venäjän patenttiviraston (Federal service on intellectual property, patent and trade marks FIPS) Rospatentin kotisivut ovat venäjänkieliset:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center