Hyvät ideat voidaan varastaa

(IPRinfo 2/2001)

Kasvava osa suomalaista TV-ohjelmavirtaa muodostuu ohjelmista, joiden idea ja tuotantoprosessin kuvaus on ostettu joltain yleensä ulkomaiselta TV-tuotantoyhtiöltä. Kansainvälisesti kuuluisimpia ohjelmaformaatteja ovat esimerkiksi visailut Jeopardy tai Wheel of Fortune, jota esitetään Suomessa Onnenpyörä-nimisenä.

Menestyvän TV-tuotantoyhtiön Broadcasters Oy:n perustajat Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen myivät yhtiönsä ruotsalaisille hyvästä hinnasta vuonna 1995 ja ostivat sen taas takaisin vuonna 1999. Nyt yhtiö laajenee ja on juuri muuttanut uusiin, suurempiin tiloihin Helsingin Sörnäisissä.

Toimitusjohtaja Saku Tuomisen mielestä ohjelmaformaattibisneksen suurin ongelma on, että idealla ei ole tekijänoikeussuojaa.

– Euroopan parhaat tuotantoyhtiöt perustivat Frapa-nimisen yhdistyksen, jonka jäsen Broadcasterskin on. Yhdistys keskittyy tekijänoikeussuojan luomiseen formaateille, Tuominen kertoo. Ideoita varastetaan hänen mukaansa jatkuvasti.

– Kun eteen tulee mielenkiintoinen ohjelmaidea, jonka tuotantoprosessissa kuitenkaan ei ole mitään sellaista know howta, jota kannattaisi ostaa, matkitaan vain tämän ohjelman ideaa. Siitä tehdään oma ohjelma vähän muutellen – yleensä seuraamuksitta.

Joskus kuitenkin varkaus voi olla sen verran törkeä, että käry käy. Englantilainen Hattrick haastoi australialaisfirman taannoin oikeuteen Have I Got News for You – joka tunnetaan Suomessa Uutisvuoto-nimisenä – ohjelmaidean varastamisesta ja voitti.

– Yleensä kuitenkin alalla vältetään viimeiseen asti oikeuteen menemistä ja kiistat sovitaan. Se on molempien etu, Tuominen lisää.

Formaatti ei ole pelkkä idea

Saku Tuominen haluaa sekaannusten välttämiseksi määritellä ohjelmaformaatin idean ja tuotantoprosessin muodostamaksi kokonaisuudeksi.

– Ensin pitää tietysti olla omintakeinen idea, sitten tapa, miten siitä tehdään TV-ohjelma. Paketti myydään formaattikatalogin muodossa. Siinä idea ja tuotantoprosessi kuvataan kirjallisessa muodossa. Lisäksi mukana on muutaman jakson ajolista eli rakenne, lavastekuvaus, tunnuskuvaus, eli kaikki tuotannolliset yksityiskohdat.

Broadcasters Oy ostaa formaatteja ja tekee niitä itse. Yhtiön ostamia formaatteja ovat Uutisvuoto, Englannista ostettu Kokkisota ja japanilainen Mahdoton tehtävä. Omia formaatteja ovat muun muassa Maailman ympäri, Far Out ja Noutajat.

Maailmalla on kaupan tuhansia formaatteja, ja Broadcasters uskoo muun muassa oman Far Outinsa käyvän kaupaksi ennen pitkää. Ensimmäisen suomalaisen ulkomaille myydyn formaatin kunnian ehti kuitenkin saada Filmiteollisuus Englantiin toukokuussa myydyllä Videotreffit-ohjelmallaan.

Yhtiöstä lähinnä Tuominen, Tynkkynen ja kehitysjohtaja Jari Keränen käyvät ostoaikeissa alan messuilla esimerkiksi Cannesissa, New Orleansissa ja Montreuxissa. He seuraavat alan lehtiä ja ovat yhteydessä luottoihmisiinsä eri kansainvälisissä tuotantoyhtiöissä.

– Nykyisin meillä on selkeä periaate: ostamme ainoastaan hittejä, Tuominen korostaa.

Ohjelman teko on pitkä prosessi

Uusin hittiformaatti on tammikuussa 2002 alkava Pop Stars, joka ostettiin Australiasta. Joku jo Tuomiselta kyseli, miksi se ostettiin, koska ”eihän se ole mikään formaatti”.

– Idea on loistava ja tuotanto-osaaminen korkeatasoista. TV-ohjelman teko alusta saakka on muutenkin yllättävän pitkä ja vaikea prosessi. Pop Stars on tuotannollisesti tavallistakin vaikeampi; ostamalla formaatin vältymme jo tehdyiltä virheiltä.

Pop Stars on dokumentin ja sarjan sekoitus. Ohjelmassa perustetaan tyttö- tai poikabändi. Ensimmäinen jakso kertoo koelaulusta, myöhemmin edetään koreografiaharjoitusten ja demon teon kautta levytykseen ja keikoille. Lahjakkaat (ja hyvännäköiset) soittajat, laulajat ja tanssijat ottakoot vain yhteyttä Broadcastersiin.

– Ensin ostetaan optio eli oikeus myydä formaattia kotimaassa eri TV-kanaville. Riippuen siitä, kuinka kuuma formaatti on, sitä voi yrittää kaupata kolmen, kuuden tai 12 kuukauden ajan, Tuominen havainnollistaa.

Lopullinen hinta määräytyy Euroopassa yleensä maan katsojaluvun mukaan. TV-tuotantoyhtiö tai -kanava maksaa ensin formaattimaksun ja jaksokohtaista korvausta, joka Suomessa on Tuomisen mukaan 500 punnasta 2000 puntaan jaksoa kohden.

– Formaatin tuominen Suomeen ei ole helppoa. Pitää analysoida, mikä täällä toimii ja mikä ei. Se on ihan yhtä paljon ohjelman tekemistä sekin.

Kun me katsomme formaattia, mietimme löytyykö Suomesta sopivia tähtiä ohjelmaan, Tuominen kertoo. Esimerkiksi Hattrickillä – samalla yhtiöllä, jolta Uutisvuoto ostettiin – on hänen mukaansa hieno stand up -koomikkojen improvisointishow. Stand up -komiikka ei Suomessa ole mikään vahva laji. Broadcastersilla on suunniteltu formaatin ostoa heti kun ollaan varmoja, että riittävän hyvä ydinjoukko ohjelmaa toteuttamaan on löydetty.

******************************************************
******************************************************

Immateriaalioikeus ei suojaa ideaa

Marja-Leena Mansala

Tekijänoikeus suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan itsenäistä ja omaperäistä teosta. Teos on muoto, johon idea on saatettu. Patentoitavalta keksinnöltä edellytetään patenttilain 2 §:n mukaan, että keksintö on uusi, keksinnöllinen ja se voidaan teollisesti toisintaa. Kummassakin suojamuodossa on itse asiassa taustalla jonkin idean pukeminen tietyksi ratkaisuksi tai muodoksi.

Kilpailun vapaus on yksi markkinatalouden perusteesejä. Kilpailua turvataan myös lainsäädännössä kieltämällä sitä rajoittavat toimet. Sen sijaan vilpillinen kilpailu on lainsäädännössä kielletty.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa kielletään käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan vastaista tai muuten toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Elinkeinotoiminnassa ei myöskään saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua omasta tai toisen elinkeinotoiminnasta.

Tavaramerkki on tavaroiden tai palvelujen tunnus, jonka tarkoituksena on erottaa yhden elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut toisen elinkeinonharjoittajan vastaavista tavaroista ja palveluista. Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa graafisesti esitettävissa oleva merkki. Vakiinnuttamalla voidaan saada yksinoikeus myös muunlaiseen tunnukseen. Vakiinnuttamisella tarkoitetaan sitä, että tunnus on käyttämisen kautta tullut tunnetuksi.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa toisen liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin saamaansa tietoa.

Idea ei saa tekijänoikeussuojaa

Tekijänoikeuslaissa on esimerkkiluettelo suojattavista teoslajeista. Luettelossa ei mainita formaattia, mutta luettelo ei toisaalta ole tyhjentävä. Mikäli formaatti mielletään vain ideaksi, se ei saa tekijänoikeussuojaa. Idean ympärille voidaan, ja useasti rakennetaankin, tietty toteutusmuoto. Tämä toteutusmuoto voi saada tekijänoikeussuojaa, mikäli se on riittävän omaperäinen. Tekijänoikeussuojan olemassaolo ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.

Formaatti voi täyttää tavaramerkkilaissa olevan suojattavan tunnuksen kriteerit. Formaatin kopiointi voi täyttää myös vilpillisen kilpailun tunnusmerkit. Mitä pitemmälle ja mitä omaperäisemmin formaatissa oleva idea on toteutettu, sitä todennäköisempää on, että jokin immateriaalioikeuden suojamuoto tai eri suojamuotojen yhdistelmä, turvaa formaatin taloudellisen hyödyntämisen. Tältä osin formaattia voidaan verrata franchising-toimintaan.

Kummallekaan toimintamallille ei ole olemassa laissa suoraan myönnettyä suojaa, vaan suoja rakentuu kyvystä hyödyntää eri suojamuotoja. Idean ulottaminen yksioikeuden piiriin johtaisi kaaokseen.
*******************************************************

Tiina Pelkonen