Hiljainen tietämys koko porukan käyttöön

(IPRinfo 1/2010)

Arvosteltu teos: Sanna Virtainlahti: Hiljaisen tietämyksen johtaminen. Talentum 2009. 262 s. ISBN 978-952-14-1324-7

Viisautta ei tuo ikä vaan kokemus. Tähän arabialaiseen sananlaskuun kiteytyy niin sanotun hiljaisen tiedon ydin. Osaamme ajaa autoa ja polkupyörää, vaivata pullataikinaa, käyttää tietokonetta. Meillä on tietämys (knowledge) siitä miten se tehdään, mutta sanallinen selittäminen on lähes mahdotonta.

Osaaminen on automatisoitunut ja muuttunut ”hiljaiseksi tietämykseksi”. Sillä voi olla suuri merkitys myös liiketoiminnalle, mutta työnantajan voi olla vaikea hahmottaa sen merkitystä.

Sanna Virtainlahti on onnistunut haastavassa tehtävässä. Hän analysoi aluksi hiljaisen tietämyksen olemusta, tiedon jaottelutapoja ja tutkimusnäkökulmia. Johtamista kuvaavan luvun jälkeen kirjan loppuosa on omistettu hiljaisen tietämyksen johtamiselementeille: tunnustaminen ja tunnistaminen, jakaminen ja kehittäminen, luominen ja hyödyntäminen, resursointi sekä arviointi ja mittaaminen. Konkreettiset esimerkit havainnollistavat abstraktin aiheen käsittelyä.

Koska hiljainen tieto on automatisoitunutta ja henkilökohtaista, sen hyödyntäminen ja johtaminen on vaikeaa. Työntekijä ei välttämättä osaa tai edes halua jakaa tietämystään.

Osaaminen ei myöskään lisäänny rutiinien toistamisesta, vaan edellyttää luovuutta ja luottamusta edistävää ilmapiiriä. Kirja tarjoaa menetelmiä, joilla hiljainen tieto saadaan näkyväksi ja henkilökohtaisesta tietämyksestä rakennetaan kollektiivin osaamista. Lukujen lopussa on myös oppikirjatyyliin tehtäviä tai pohtimisen aihetta esimiehille.

Teosta on ilo lukea. Se on tiivis ja hyvin kirjoitettu, täynnä havainnollistavia kaavioita, listoja ja käytännön esimerkkejä. Toivottavasti moni esimies ottaa tämän pienen kirjan vaikka matkalukemiseksi ja palaa siihen aika ajoin.

Päivi Helander