Esittelyssä Jukka Liedes

Henkilökuva-palstan vieraana on opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuksista vastaava johtaja Jukka Liedes.

Mikä on merkittävin saavutuksesi immateriaalioikeuksien alueella?
Toinen on defensiivinen, toinen offensiivinen. Ensimmäinen on yksi lause sopimusnipussa, jolla synnytettiin Maailman kauppajärjestö. Lauseella estettiin satojen miljoonien eurojen yksisuuntainen rahavirta Euroopasta ulospäin. Toinen on ne kaksi sopimusta, jotka kainalossa valtuuskunnat palasivat WIPOn vuoden 1996 konferenssista. Sopimukset olivat epätäydelliset mutta parasta, mikä oli mahdollista saavuttaa. Niiden valmistelu oli minulle seitsenvuotinen projekti. Melkein raamatullista.

Minkälainen olisi paras tekijänoikeuslaki?
Sellaiseen ei enää voi päästä. Lähelle sitä tulivat Pohjoismaiden vuosina 1960-1961 säädetyt lait. Ne olivat selkeät ja kirkkaat ja palvelivat ajan vaatimuksia. Tuon jälkeen maailma on monimutkaistunut ja myös tekijänoikeuslait ovat monimutkaistuneet. Nyt kaikkialla säännellään monimutkaisia asioita monimutkaisilla laeilla. Tämä synnyttää kysymyksen, voisikohan monimutkaista asiaa säännellä yksinkertaisella lailla.

Mikä on paras keino piratismia vastaan?
Sitä ei ole vielä keksitty. Toiseksi paras keino olisi sellainen yleinen asennemuutos, että luovalle työlle annetaan myös käytännössä sille kuuluva arvo.

Onko tekijänoikeus käypä väline alkuperäiskansojen oikeuksien suojaamiseen?
Ei. WIPOssa käydään kuitenkin keskusteluja siitä, millä tavoin perinteisiä kulttuuri-ilmaisuja ja kansanperinnettä voitaisiin oikeudellisesti suojata. Jäsenmaiden suuri enemmistö, kehitysmaat Latinalaisesta Amerikasta, Karibian alueelta, Afrikasta, Aasiasta ja Tyynen meren alueelta vaativat, että folkloren suojasta tehtäisiin sitova kansainvälinen sopimus. Teollistunut maailma tätä vastustaa. Minulle immateriaalioikeus ei kuitenkaan ole niin pyhä, etteikö osana WIPOn sopimusten yleistä päivitystä voitaisi tehdä jonkinlainen sopimus myös folkloren kohtelusta.

Onko WIPOlla riittävän aktiivinen rooli immateriaalioikeuksien kehittämisessä?
WIPOlla on se rooli, jonka jäsenvaltiot sille sallivat. Tällä hetkellä se ei ole tarpeeksi dynaaminen. WIPOa varjostaa Uruguayn kierroksen jälkeen syventynyt epäluottamus. Mielipiteenmuodostajina on maita, joiden politiikka WIPOssa on pysäyttää kaikki, mikä liikkuu. Ajat kuitenkin vaihtelevat, ja jonain päivänä WIPOssa jälleen tapahtuu. Uusi pääjohtaja ei ole vielä löytänyt sitä kohtaa, josta pattitilanteen purkaminen alkaa.

Jos saisit diktaattorina tehdä yhden IPR-alan päätöksen, mikä se olisi?
Päättäisin, että huomenna ilmestyy Suomen säädöskokoelmassa teknisesti uudistettu tekijänoikeuslaki. Siinä olisi uusi pykälänumerointi ja kullakin säännöksellä informatiivinen otsikko. Säännöksiä ja lukuja olisi siirrelty niin, että laki olisi nykyistä johdonmukaisempi. Samalla päätöksellä määräisin tekijänoikeuden sidosryhmät kuuntelemaan toisiaan niin, että syntyy uusi luottamuksen ilmapiiri.

Mikä on itsellesi läheisin tekijänoikeuden säätelemä asia?
Sellaista minulla ei ole. Lähimmäksi sellaista saattaisi tulla Lex Enroth.