Elokuvat opetuksen osana: Hyödyllistä ja hauskaa oppia

(IPRinfo 5/2008)

Kirsi Niittyinperä
Toiminnanjohtaja, Tuotos ry

Elokuvien katsominen oppilaitoksissa on suosittua. Elokuvien kuten muunkin tekijänoikeussuojatun aineiston käyttöön opetuksessa tarvitaan lupa, jonka hankinta vaihtelee aineiston ja esitystavan mukaan.

Elokuvakasvatus on osa mediakasvatusta, joka kuuluu valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Mediakasvatuksen tavoitteita ovat mm. ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, median aseman ja merkityksen ymmärtäminen sekä median käyttötaitojen kehittäminen.

Elokuva soveltuukin mitä parhaiten mediakasvatuksen oppimateriaaliksi. Mediakasvatus sisältyy kaikkien oppiaineiden opetukseen, joskin elokuvia katsotaan yleisimmin äidinkielen, kuvaamataidon ja kielten tunneilla.

Kotimaisten elokuvien oppilaitoslupia hallinnoi Tuotos
Elokuvat ovat tekijänoikeuden suojaamia teoksia, joten niiden käyttämiseen myös opetuksessa tarvitaan lupa. Valmiin elokuvan esitys-, kopiointi- ja välitysoikeudet ovat tuotantoyhtiöllä. Se puolestaan on hankkinut tarvittavat oikeudet elokuvan eri tekijöiltä, sillä mikäli näitä oikeuksia ei keskitettäisi yhdelle taholle, olisi elokuvan julkinen esittäminen ja jakelu käytännössä mahdotonta.

Tuottaja sopii erilaisten tahojen kanssa elokuvan käytöstä. Esimerkiksi levittäjäyhtiölle annetaan yleensä oikeudet teatteri- ja tallennelevitykseen, tv-yhtiölle televisiossa välittämiseen. Oppilaitosten tarpeita varten kotimaiset tuotantoyhtiöt ovat valtuuttaneet Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistyksen Tuotoksen sopimaan elokuvien käyttämisestä opetustoiminnassa.

Tuotos hallinnoi myös muiden tallennelevityksessä olevien kotimaisten audiovisuaalisten teosten kuten dokumenttien, lyhytelokuvien ja tv-sarjojen oppilaitoslupia. Näiden käyttöluvasta voi Tuotoksen kanssa sopia oppilaitos tai sen omistaja, yleensä kunta.

Tallenteen saa esittää oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja lisäksi koulun aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa. Luvan piiriin kuuluu tällä hetkellä lähes 300 elokuvaa ja muuta av-teosta, joiden luettelo löytyy Tuotoksen kotisivuilta.

Opettaja voi lainata esitettävän tallenteen kirjastosta, vuokrata sen videovuokraamosta tai ostaa kaupasta. Ohjelman voi myös nauhoittaa televisiosta. ”Video on demand” -palvelujen käynnistyminen internetissä on avannut uuden mahdollisuuden katsoa elokuvia. Tuotoksen opetuskäyttöluvan puitteissa voi esittää kotimaisen elokuvan myös internetin vod-palvelusta.

Tuotoksen hallinnoimien aineistojen käyttölupasopimus on hinnoiteltu oppilasmäärän mukaan. Se voidaan irtisanoa aina vuodenvaihteessa, muussa tapauksessa se jatkuu automaattisesti. Sopimus sallii kaikkien luvan piiriin kuuluvien tallenteiden esittämisen opetustarkoituksessa niin usein kuin on tarvetta. Vuosimaksun lisäksi Tuotos tarjoaa lupia myös kertaesityksiin, joiden hinta vaihtelee tallenteen keston ja katsojamäärän mukaan.

Ulkomaisten filmien luvat on hankittava muualta
Tuotoksen käyttölupa kattaa viime vuosikymmenien kotimaiset elokuvat melko hyvin. Lupa sellaisiin elokuviin, jotka eivät ole Tuotoksen luvan piirissä, kysytään elokuvan tuotantoyhtiöltä.

Elokuvia opetuskäyttöön tarjoavat myös Koulukino ja Suomen elokuvakontakti. Koulukinon listalta valitaan filmi, ja sen näytäntö tilataan elokuvateatterista. Koulukino tuottaa lisäksi oppimateriaalia elokuvista koulujen ja päivähoidon mediakasvatuksen tueksi. Suomen elokuvakontaktista puolestaan voi vuokrata elokuvia koulujen ja päiväkotien käyttöön.

Koulukinon elokuvalista sisältää myös opetukseen soveltuvia ulkomaisia elokuvia. Amerikkalaisista elokuvista kiinnostuneille avun tarjoaa M&M Viihdepalvelun elokuvalisenssi, joka pääpiirteittäin toimii Tuotoksen käyttölupaa vastaavalla tavalla.
Käyttöluvan hankkiminen muihin ulkomaisiin, mm. eurooppalaisiin, elokuviin voi olla vaikeaa, ja sitä on tiedusteltava teoksen tuotanto- tai levitysyhtiöstä.

Tallenteiden käyttö ei ole ilmaista
Elokuvien lisäksi televisio-ohjelmat ovat hyödyllistä oppimateriaalia. Opettajat ovatkin tottuneet siihen, että voivat tallentaa televisio-ohjelmia opetustarpeisiin. Näistä käytöistä on koulujen puolesta Tuotoksen kanssa sopinut opetusministeriö. Sopimus kattaa kotimaiset ohjelmat, mutta ei elokuvien eikä tallennelevityksessä olevien ohjelmien kopiointia.

Videot, dvd:t, ja tietoverkot ovat tehneet elokuvien esittämisen teknisesti mahdolliseksi ja helpoksi. Kun koulujen tekninen varustuskin on melko hyvä, tallenteiden käyttö opetuksessa lisääntyy jatkuvasti. Kaiken arvokkaan laitteistonsa keskellä kuluttaja saattaa ihmetellä, pitääkö vielä sisällöstäkin maksaa.

Opettajilla on kuitenkin hyvin tiedossa, että elokuvien esittämiseen tarvitaan lupa, jonka he yleensä pyrkivätkin hankkimaan. Esteeksi saattaa muodostua oppilaitoksen budjetti, jossa tallenteiden käyttöön ei ole varauduttu. Kuntien talouspäättäjät eivät ainakaan toistaiseksi ole ymmärtäneet elokuvien asemaa opetusmateriaalina. Saatetaan myös ajatella, että opetuskäytön pitäisi olla ilmaista.

Unohdetaan, että kaikki oppimateriaali kirjoista liikuntavälineisiin maksaa – nekään eivät ole ilmaisia sillä perusteella, että tulevat opetuskäyttöön. Elokuvat eroavat muusta oppimateriaalista siinä, että niitä käytetään muihinkin tarkoituksiin ja ne myös hinnoitellaan käyttötarkoituksen mukaan.

Opetuskäyttö on hinnoiteltu mahdollisimman edulliseksi
Elokuvien tuotantobudjetit ovat suuria, ja niiden kattamiseen sekä uusiin investointeihin kuluvat myös opetuskäytöistä kertyvät lupamaksut. Elokuvien tuottaminen on liiketoimintaa samalla tavalla kuin esimerkiksi oppikirjojen kustantaminen.
Elokuvien käyttölupaa saatetaan pitää kalliina, mutta tosiasiassa opetuskäytöt hinnoitellaan mahdollisimman alhaisiksi ja huomattavasti muita käyttötarkoituksia edullisemmiksi.

Digitaalinen tekniikka antaa opettajalle uusia mahdollisuuksia hankkia ja esittää elokuvia. Teknisen helppouden ja nopeuden myötä syntyy uudenlaisia odotuksia myös sisällön saatavuudesta ja käytettävyydestä. Euroopan komissio selvittää paraikaa tiedon ja osaamisen levityksen edistämistä tutkimuksen ja opetuksen käyttöön verkkoympäristöissä.

Niin sisällöntuottajat, laitevalmistajat kuin erilaiset jakelijatkin ovat kiinnostuneita uusista markkinoista. Niitä tuleekin kehittää tasapuolisesti eri tahojen edut huomioonottaen. Sisällöntuottajille on tärkeää, että elokuvat ja av-teokset ovat hyödyllisessä ja tarkoituksenmukaisessa käytössä opetustoiminnassa – tietysti luvan kanssa!

 Kirsi Niittyinperä
Toiminnanjohtaja, Tuotos ry

LINKKEJÄ ELOKUVIA OPETUSKÄYTTÖÖN JÄRJESTÄVIEN ORGANISAATIOIDEN KOTISIVUILLE

Tuotos ry
Tuotos ry on vuonna 1998 perustettu elokuva- ja av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys, joka edustaa yli 400 kotimaista tuotantoyhtiötä sekä noin 6 000 ulkomaista tuottajaa. Tuotoksen tehtäviin kuuluu sopia av-tallenteiden käytöstä tuottajien puolesta silloin, kun tallennekohtainen sopiminen on vaikeaa. Se sopii tuottajien puolesta muun muassa elokuva- ja av-teosten opetuskäytöstä.
Tuotos ry:n kotisivu:
http://www.tuotos.fi

Koulukino
Koulukinoyhdistyksen tavoitteena on, että koululaiset näkisivät elokuvan teatterissa ja että sitä voitaisiin käsitellä heti esityksen jälkeen. Koulukino-sivustolla on tietoa toiminnasta ja mm. oppimateriaaleja.
http://www.koulukino.fi/

Suomen elokuvakontakti
Elokuvakontakti vuokraa elokuvia mm. kunnille ja kouluille. Sen sivuilla on tietoa toiminnasta ja linkkejä:
http://www.elokuvakontakti.fi/

M & M Viihdepalvelu Oy
M & M Viihdepalvelu Oy on toiminut elokuvayhtiöiden julkisten esitysoikeuksien edustajana vuodesta 1990. Elokuvalisenssi/yleislupa antaa yrityksille jayhteisöille oikeuden esittää toiminnassaan kotikäyttöön tarkoitettuja videokasetteja ja DVD-levyjä. Lisätietoa yrityksen kotisivulta:
http://www.elokuvalisenssi.fi/