EPOon suomalaistuomari. Pääkirjoitus

LehtiarkistoIPRinfo_5-2008 Pääkirjoitus 19.1.2009

IPRinfo 5/2008

Uutinen instituuttimme kotisivulla kertoi, että Euroopan Patenttiviraston (EPO) hallintoneuvosto nimitti 22.10.2008 käräjätuomari Ari Wirénin laajennetun valituslautakunnan tuomarijäseneksi 1. tammikuuta 2009 alkavalle kolmevuotiskaudelle.

Väitteistä tehtävien valitusten käsittelemiseksi EPOssa on 24 teknistä valituslautakuntaa. Lisäksi on valituslautakunnat laki- ja kurinpitokysymyksille. Laajennetun valituslautakunnan tehtävänä on varmistaa yhtenäinen laintulkinta. Sen voi kutsua koolle myös EPOn hallintoneuvosto tai presidentti käsittelemään erityisen merkittävää eurooppapatenttikysymystä.

Laajennetun valituslautakunnan rooli Euroopan patenttisopimuksen tulkintoja yhtenäistävänä elimenä sai lokakuussa 2008 vahvistusta, kun EPOn nykyinen presidentti Alison Brimelow antoi sen tehtäväksi määrittää yhtenäisiä tulkintaohjeita tietokoneohjelmien patentoitavuudesta.

Suomalaisittain Arin nimitys on ainutlaatuinen: ensimmäinen suomalainen tuomari laajennetussa valituslautakunnassa. Suomalaisia on EPOssa kaiken kaikkiaan suhteettoman vähän patentointiaktiviteettiimme verrattuna. EPOssa tehdään merkittäviä oikeus- ja patenttipoliittisia päätöksiä, joten mukana olo on tärkeää.

Suomen nykyinen immateriaalioikeusasioiden tuomioistuinkäsittely ei kuitenkaan kannusta erityisosaamisen kasvattamiseen, koska puuttuu varmuus siitä, että osaamista pystyy työssä hyödyntämään. Osin tästä syystä meillä on kansainvälisiin IPR-tehtäviin kelpoisia tuomareita ainoastaan muutama. Ari Wirénin pätevöityminen tällaisiin tehtäviin onkin hänen oman sitkeytensä ja kiinnostuksensa ansiota.

Hän on sekä kartuttanut että jakanut tietämystään myös IPR University Centerin koulutuksissa. Hän on ollut valmis osallistumaan alan kansainväliseen ja pohjoismaiseen keskusteluun. Aktiivisuus on kantanut nimityksen myötä hedelmää. Toivottavasti tämä myös edistää tuomioistuinlaitoksen uudistuksessa panostamista tuomareiden erikoisosaamiseen.
Keskitetty IPR-tuomioistuin mahdollistaisi sen, että tuomareiden pätevyysvaatimuksiin voitaisiin kirjata immateriaalioikeuksien osaaminen. Sen myötä olisi systemaattisesti kehitettävä immateriaalioikeuden koulutusta tuomareille. Tämä helpottaisi huomattavasti osaamisen todentamista ja sitä kautta kelpoisuutta myös kansainvälisiin tehtäviin.

Olen usein ennenkin pääkirjoituksissani todennut, että IPR-tuomioistuimen toteuttamisella on kiire. Eri suuntiin menevät lausunnot eivät saa johtaa siihen, että asia ei etene. Suomalaiset ovat tunnettuja siitä, että he kykenevät konsensukseen; sitä tuomioistuinratkaisussakin tarvitaan. Hallitusohjelman mukaisesti asian tarpeellisuudesta vallitsee yksimielisyys. Eli EU-termein, “common understanding” on, tarvitaan “common position”.

Tietoa Euroopan Patenttiviraston valituslautakunnista. EPOn sivut ovat käytettävissä englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. http://www.epo.org/

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center