Brittiläinen patenttioikeusteos hyödyksi myös suomalaisille

(IPRinfo 2/2006)

Arvosteltu teos: Ashley Roughton, Trevor Cook & Michael Spence: The Modern Law of Patents. LexisNexis Butterworths, 2005.1818 s. ISBN 0 406 958610.

Brittikirjoittajien kirjan merkitys suomalaisillekin korostuu patenttioikeuden kansainvälisen luonteen ja eurooppalaisen integraation johdosta. Euroopan patenttisopimus ja EU:n lainsäädäntö ovat tosiasiallisesti luoneet patenttijärjestelmän, joka säädöstasolla on hyvinkin yhtenäinen koko Euroopassa. Yritysten tarve patentoida ja toteuttaa oikeuksiaan laajasti luo tarpeen tuntea kansalliset oikeussuojamekanismit.

Ashley Roughton, Trevor Cook ja Michael Spence ovat tehneet kunnioitettavan työn suunnittelemalla patenttia koskevan kokonaisuuden ja kokoamalla yhteen asiantuntevat kirjoittajat. Neuvoa antavana toimittajana on ollut myös His Honour Judge Fysh (the Patents County Court).

Kirja jakaantuu kahteen osaan, selittävään osaan ja liitteisiin. Selittävässä osassa (716 sivua) on viisi pääotsikkoa, joiden avulla esitellään sekä patenttioikeuden sisältö, käyttäminen, kansainvälisyys että patentointiprosessi. Mielenkiintoisesti patenttioikeuden sisältöä koskeva jakso alkaa loukkausta käsittelevällä osiolla, ja vasta jakson loppuvaiheessa käsitellään vaatimusten laatimista ja etuoikeutta.

Kirjassa käydään läpi myös lainvalintaan ja oikeudenkäyntiin liittyvät kysymykset. Varsinkin EU-oikeutta käsitellään perusteellisesti. Luonnollista on kuitenkin, että yksi kirjan perusteellisimmista luvuista käsittelee Yhdistyneen Kuningaskunnan patenttiviraston menettelyä.

Liiteosaan on kerätty kattavasti patenttia koskeva sääntely Britanniassa, mutta myös kansainväliset sopimukset ja Euroopan unionin sääntely. Mukaan on otettu mm. teknologian siirtoa koskeva ryhmäpoikkeusasetus ja EU:n perustamissopimuksen kilpailuoikeutta koskevat säännökset.

Patenttia koskeva sääntely perustuu toistaiseksi EU:nkin tasolla Euroopan patenttisopimukseen (EPC), ja varsinaisen EU-lainsäädännön osuus on vähäinen. EPC:n kansallisia lakeja harmonisoiva vaikutus on kuitenkin huomattava. EU:n sisämarkkinoiden toimivuuteen liittyvät tavoitteet asettavat paineita myös tulkinnan yhtenäisyydelle.

The Modern Law of Patents muodostaa käyttökelpoisen lähteen myös suomalaisille asiantuntijoille patenttioikeuden vaikealla alueella.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center