Yhteisömalli on yksilöllinen, kun käyttäjän saama yleisvaikutelma poikkeaa aikaisemmasta mallista – EUT:n julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

3.4.2014
Julkisasiamies Wathelet tulkitsi 2.4.2014 antamassaan ratkaisuehdotuksessa yhteisömallista annettua neuvoston asetusta 6/2002.

Karen Millen Fashions Ltd (KMF) on yhtiö, jonka toiminta muodostuu naisten vaatteiden valmistuksesta ja myynnistä. Dunnes Stores Ltd (Dunnes) on tärkeä vähittäismyyntiä harjoittava konserni Irlannissa, joka myy muun muassa naisten vaatteita.

KMF suunnitteli ja saattoi myyntiin Irlannissa raidallisen paitapuseron ja mustan kudotun topin vuonna 2005. Dunnesin edustajat ostivat näistä vaatteista kappaleita KMF:n irlantilaisesta toimipisteestä, ja valmistivat niiden perusteella jäljennöksiä vaatteista. Jäljennökset tulivat myyntiin irlantilaisissa kaupoissa vuoden 2006 lopulla.

KMF nosti kanteen Dunnesia vastaan väittäen olevansa vaatteisiin liittyvien rekisteröimättömien yhteisömallien haltija. KMF pyysi, että Dunnesia kiellettäisiin käyttämästä KMF:n malleja ja että KMF:lle maksettaisiin vahingonkorvausta.

Dunnes ei kiistänyt jäljentäneensä KMF:n vaatteita, eikä sitä että rekisteröimättömät yhteisömallit olivat uusia. Dunnes kuitenkin kiisti sen, että KMF oli rekisteröimättömän yhteisömallin haltija vaatteiden osalta, koska vaatteet eivät ole luonteeltaan yksilöllisiä asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Toisaalta Dunnes väitti, että asetuksessa edellytetään KMF:n osoittavan, että kyseiset mallit olivat yksilöllisiä.

Irlantilainen tuomioistuin (Supreme Court) esitti asiassa kaksi ennakkoratkaisukysymystä EUT:lle. Ensin tuomioistuin kysyi onko asetuksen 6 artiklassa tarkoitettua asiantuntevan käyttäjän mallista saamaa yleisvaikutelmaa arvioitava sen perusteella poikkeaako se yleisvaikutelmasta, jonka asiantunteva käyttäjä on saanut mistä tahansa aiemmin tunnetusta yksilöllisestä mallista, vai mistä tahansa tunnettujen mallien piirteiden yhdistelmästä.

Toiseksi tuomioistuin kysyi, onko rekisteröimätöntä yhteisömallia pidettävä pätevänä asetuksen 85 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos yhteisömallin haltija ainoastaan osoittaa mallinsa yksilöllisyyden vai onko haltija velvollinen näyttämään toteen, että malli on luonteeltaan yksilöllinen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen julkisasiamies Wathelet tulkitsi, että mallin voidaan katsoa olevan yksilöllinen, jos asiantunteva käyttäjä on saanut mallista yleisvaikutelman, joka poikkeaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut yhdestä tai useammasta aikaisemmasta yksilöllisestä mallista kokonaisuudessaan, eikä aikaisempien mallien erilaisten piirteiden yhdistelmästä. Julkisasiamies perusteli vastaustaan sillä, että 6 artiklan sanamuoto ei salli sitä, että luodaan jälkikäteen ja haluttua tulosta silmällä pitäen, aiemmin yksilöityjen mallien tiettyjen erityispiirteiden yhdistelmä.

Toisen kysymykseen julkisasiamies vastasi, että mallin haltijan on ainoastaan osoitettava milloin hänen mallinsa on tullut tunnetuksi sekä ne piirteet, joiden johdosta malli on yksilöllinen. Julkisasiamies perusteli vastaustaan sillä, että olisi rekisteröimättömän yhteisömallin suojan taustalla olevan yksinkertaistamisen ja nopeuttamisen päämäärän vastaista määrätä rekisteröimättömän mallin haltijalle todistustaakka, jota ei ole asetettu rekisteröidyn yhteisömallin haltijalle ja joka ylittää kyseessä olevan mallin yksilöimistarpeen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus (C-345/13) on luettavissa Curia-tietokannasta: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

(TV)