EUT: Tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun tavaramerkistä on tullut yleisesti käytettävä nimitys loppukäyttäjille

21.3.2014
Euroopan unionin tuomioistuin linjasi 6.3.2014 antamassaan tuomiossa (C-409/12 Backaldrin), että tavaramerkin haltija voi menettää tavaramerkkiin liittyvät oikeutensa, kun tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi, tavaramerkistä on tullut tavarasta yleisesti käytetty nimitys pelkästään sen loppukäyttäjien näkökulmasta. Tuomio koskee erityisesti tavaramerkkidirektiivin (2008/95) 12 artiklan tulkintaa.

Backaldrin tuottaa ”KORNSPITZ” tavaramerkillä leivonta-ainesekoitusta, jota se toimittaa leipomoille. Leipomot työstävät sekoituksen pitkulaisiksi sämpylöiksi, joiden molemmat päät ovat suipot. Leipomot ja niiden asiakkaina olevat elintarvikekaupat myyvät näitä sämpylöitä käyttämällä ”KORNSPITZ” tavaramerkkiä, Backaldrin suostumuksella.

Backaldrin kilpailijat ja suurin osa leipomoista tietää, että sanamerkki ”KORNSPITZ” on rekisteröity tavaramerkiksi, mutta loppukäyttäjät ymmärtävät sanamerkin tarkoittavan pitkulaista sämpylää, jonka molemmat päät ovat suipot. Kuluttajien käsitys johtuu muun muassa siitä, etteivät leipomot yleensä ilmoita asiakkailleen, että ”KORNSPITZ” on rekisteröity tavaramerkiksi tai että leivonnaiset on valmistettu tästä sekoituksesta. Backaldrin kilpailija, Pfahnl, vaati ”KORNSPITZ” tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämistä, koska tavaramerkistä on tullut yleisesti käytettävä nimitys.

Itävaltalainen tuomioistuin (Oberster Patent- und Markensenat) teki asiassa EUT:lle ennakkoratkaisukysymyksen jossa se tiedusteli voiko tavaramerkin haltija menettää siihen liittyvät oikeudet, kun tavaramerkistä on haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut tavarasta yleisesti käytetty nimitys vain loppukäyttäjien näkökulmasta. Tuomioistuin kysyi myös onko mahdollista, että tavaramerkin haltija syyllistyy tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettuun ”toimimatta jättämiseen” tilanteessa, jossa kauppiaat eivät ilmoita asiakkailleen rekisteröidystä tavaramerkistä. Lopuksi se kysyi onko tavaramerkki, josta on tullut kuluttajien keskuudessa yleisesti käytetty nimitys, julistettava menetetyksi vain jos loppukäyttäjien on käytettävä tätä nimitystä, koska sille ei ole samanarvoisia vaihtoehtoja.

EUT vastasi, että tavaramerkin menettämistä ei voi estää vain todistamalla myyjien olevan tietoisia tavaramerkin olemassaolosta ja sen alkuperästä. Tavaramerkin haltija voi siis menettää oikeutensa sellaisen tavaran osalta, jonka yleisesti käytetyksi nimitykseksi tavaramerkki on tullut pelkästään sen loppukäyttäjien näkökulmasta.

EUT huomioi, että ”toimimatta jättämiseksi” voidaan katsoa se, että tavaramerkin haltija pidättäytyy kehottamasta myyjiä käyttämään enemmän kyseistä tavaramerkkiä sen tavaran myynnissä, jota varten tavaramerkki on rekisteröity. EUT painottikin, että kansallisen tuomioistuimen on tutkittava onko Backaldrin ollut aloitteellinen kehottaen myyjiä käyttämään ”KORNSPITZ” tavaramerkkiä niiden kaupallisissa suhteissa asiakkaisiin.

EUT totesi olevan merkityksetöntä, että tavaramerkille, josta on muodostunut yleisesti käytettävä nimitys, on olemassa vaihtoehtoisia nimityksiä, koska mainittu tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sillä perusteella, että siitä on tullut yleisesti elinkeinotoiminnassa käytetty nimitys. Näin ollen tavaramerkin haltijalle annettujen oikeuksien menetetyksi julistaminen ei edellytä sen määrittämistä, onko tavaralla muita nimityksiä kuin yleisesti käytetty nimitys elinkeinotoiminnassa tavaramerkistä.

Tuomio (C-409/12) on luettavissa Curia-tietokannasta: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

(TV)